"Pure CSS Clock"
Bootstrap 3.1.0 Snippet by swapnilchafale

<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css"> <script src="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.0/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script> <!------ Include the above in your HEAD tag ----------> <div id="clock"> <div id="a"> <div id="b"> <div id="c"> <div id="d"> <div id="sh"> <div class="hh"> <div class="h"></div> </div> <div class="mm"> <div class="m"></div> <div class="mr"></div> </div> <div class="ss"> <div class="s"></div> </div> </div> <div id="ii"> <b><i></i><i></i><i></i><i></i></b> <b><i></i><i></i><i></i><i></i></b> <b><i></i><i></i><i></i><i></i></b> <b><i></i><i></i><i></i><i></i></b> <b><i></i><i></i><i></i><i></i></b> <b><i></i><i></i><i></i><i></i></b> </div> <div id="e"> <div id="f"> <u>12<u>1<u>2<u>3</u>4</u>5</u></u> </div> <div id="g"> <u><u>11<u>10<u>9</u>8</u>7</u>6</u> </div> <div id="q"><a href="" style="position:relative;z-index:1000;color:#222;text-decoration:none;">Swapnil Chafale</a></div> </div> <div class="hh"> <div class="h"></div> </div> <div class="mm"> <div class="m"></div> <div class="mr"></div> </div> <div class="ss"> <div class="s"></div> <div class="sr"></div> </div> <div id="k"></div> </div> </div> </div> </div> </div>
#clock { } #a { width:10.0em; height:10.0em; position:relative; border-radius:5.0em; background:#ccc;/*ccc*/ box-shadow: inset 0.05em -0.05em 0 #333, /*ccc*/ inset 0.17em -0.17em 0 #555, inset -0.03em -0.04em 0 #333, /*999*/ inset -0.03em 0.02em 0 #333, /*ccc*/ inset -0.1em -0.1em 0 #555, 0.1em 0.3em 0.2em rgba(0,0,0,0.3); } #b { width:9.4em; height:9.4em; top:0.3em; left:0.3em; position:relative; border-radius:4.7em; background:#fff; box-shadow: inset 0.04em 0 0 #fff, inset 0 -0.06em 0 #ddd, inset 0.16em -0.08em 0 #222, inset -0.16em 0.08em 0 #222, inset 0.2em 0.2em 0 #222, 0.06em -0.03em 0 #999, -0.1em 0.1em 0 #777, -0.13em -0.2em 0 #fff, 0.13em 0.2em 0 #222, 0.13em 0.3em 0 #333; /*ccc*/ } #c { width:8.9em; height:8.9em; top:0.25em; left:0.25em; position:relative; border-radius:4.45em; background:#eed;/*f4f5f6;*/ box-shadow: inset 0.15em 0.2em 0.05em rgba(0,0,0,0.4), inset 0.2em 0.4em 0.2em rgba(0,0,0,0.3), inset 0 0.05em 0.3em rgba(0,0,0,0.1), -0.16em 0.08em 0 #444, 0.16em -0.08em 0 #444; } #d { width:8.8em; height:8.8em; top:0.05em; left:0.05em; position:relative; border-radius:4.4em; } #e { width:8.18em; height:8.18em; padding-top:4.09em; box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; -webkit-box-sizing: border-box; left:0.29em; top:0.29em; position:absolute; border:solid 0.04em rgba(0,0,0,0.5); border-radius:4.09em; } #ii { padding-left:4.34em; position:absolute; } b, i { height:8.2em; position:absolute; display:block; } b { border:solid 0 #222; border-width:0.3em 0; width:0.12em; } i { border:solid 0 rgba(0,0,0,0.5); border-width:0.3em 0; width:0.04em; } b>i,i>i { transform:rotate(6deg) ; margin-top:-0.3em; } b>b { transform:rotate(30deg); margin-top:-0.3em; } b>i { left:0.03em; } #f,#g { font:1.2em/1.0em WallClock, sans-serif; text-align:center; width:6.8em; color:#222; } #g>u>u { letter-spacing:0.1em; } #g>u>u>u { letter-spacing:0; } u { display:block; line-height:1em; text-decoration: none; } u>u>u>u { margin:0.5em -0.55em; padding: 0 0.05em; } u>u>u { margin:0.0em -1.75em; padding: 0 0.7em; } u>u { margin:-0.55em 0; text-align:right; padding: 0 1.65em; } #f { margin-top:-3.37em; } #g { margin-top:-6em; } #g u>u { text-align:left; } #q { font:0.22em/1em Segoe UI,Helvetica,sans-serif; text-align:center; margin-top:-11.5em; color:#555; } .ss, .mm, .hh { width:8.0em; height:8.0em; top:0.4em; left:0.4em; position:absolute; } .hh { transform:rotate(-55deg); } .mm { transform:rotate(60deg); } .ss { animation: tick 1s normal infinite steps(25,end); } @keyframes tick { 0% { transform: rotate(0deg); } 12% { transform:rotate(6deg); } 100% { transform: rotate(6deg); } } .s { width:0.1em; height:4.8em; top:0.6em; left:3.95em; position:relative; background:#a00; outline: 1px solid transparent; animation: a360_10 60s normal infinite steps(60,end); } .sr { width:0.3em; height:0.3em; background:#a00; margin:-0.95em 0 0 3.84em; border-radius:0.15em; } @keyframes a360_10 { 0% { transform: translate(0, 1.0em) rotate(0deg) translate(0,-1.0em) } 100% { transform: translate(0, 1.0em) rotate(360deg) translate(0,-1.0em) } } .m { height:4.8em; left:3.89em; width:0.22em; position:relative; background:#222; border:0 0 3.2em 0; animation: a36016 3600s normal infinite linear; outline: 1px solid transparent; } @keyframes a36016 { 0% { transform: translate(0, 1.6em) rotate(0deg) translate(0,-1.6em); } 100% { transform: translate(0, 1.6em) rotate(360deg) translate(0,-1.6em); } } .mr { width:0.5em; height:0.5em; background:#222; margin:-1.05em 0 0 3.74em; border-radius:0.25em; } .h { width:0.3em; height:3.4em; left:3.85em; position:relative; background:#222; margin-top:1.3em; outline: 1px solid transparent; animation: a36010 43200s normal infinite linear; } #sh { width:8.0em; height:8.0em; top:0.2em; left:0.1em; position:absolute; /*display:none;*/ } #sh .s, #sh .m, #sh .h, #sh .mr { background:#ddc; box-shadow:0 0 0.05em #ddc, 0 0 0.025em #ddc; } #k { width:8.8em; height:8.8em; position:absolute; border-radius:4.4em; box-shadow:inset 0.45em 0.9em 0.05em rgba(250,252,253,0.2); } /* Vendor CSS prefixes */ #clock { -webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease; } #clock b>i, #clock i>i { -ms-transform:rotate(6deg); -webkit-transform:rotate(6deg); } #clock b>b { -ms-transform:rotate(30deg); -webkit-transform:rotate(30deg); } #clock .hh { -webkit-transform:rotate(-55deg); } #clock .mm { -webkit-transform:rotate(60deg); } #clock .ss { -webkit-animation: tick 1s normal infinite steps(25,end); } @-webkit-keyframes tick { 0% { -webkit-transform: rotate(0deg); } 12% { -webkit-transform:rotate(6deg); } 100% { -webkit-transform: rotate(6deg); } } #clock .s { -webkit-animation: a360_10 60s normal infinite steps(60,end); } @-webkit-keyframes a360_10 { 0% { -webkit-transform: translate(0, 1.0em) rotate(0deg) translate(0,-1.0em) } 100% { -webkit-transform: translate(0, 1.0em) rotate(360deg) translate(0,-1.0em) } } #clock .m { -webkit-animation: a36016 3600s normal infinite linear; } @-webkit-keyframes a36016 { 0% { -webkit-transform: translate(0, 1.6em) rotate(0deg) translate(0,-1.6em); } 50% { -webkit-transform: translate(0, 1.6em) rotate(180deg) translate(0,-1.6em); } 100% { -webkit-transform: translate(0, 1.6em) rotate(360deg) translate(0,-1.6em); } } #clock .h, #css3fixed:checked ~ #clock .hh { -webkit-animation: a36010 43200s normal infinite linear; } /* Fixes */ #clock { transition:none; -webkit-transition: none; -moz-transition: none; -o-transition: none; } #clock b:nth-child(2) { transform:rotate(30deg); -ms-transform:rotate(30deg); -webkit-transform:rotate(30deg); } #clock b:nth-child(3) { transform:rotate(60deg); -ms-transform:rotate(60deg); -webkit-transform:rotate(60deg); } #clock b:nth-child(4) { transform:rotate(90deg); -ms-transform:rotate(90deg); -webkit-transform:rotate(90deg); } #clock b:nth-child(5) { transform:rotate(120deg); -ms-transform:rotate(120deg); -webkit-transform:rotate(120deg); } #clock b:nth-child(6) { transform:rotate(150deg); -ms-transform:rotate(150deg); -webkit-transform:rotate(150deg); } #clock i:nth-child(1) { transform:rotate(12deg); -ms-transform:rotate(12deg); -webkit-transform:rotate(12deg); } #clock i:nth-child(2) { transform:rotate(18deg); -ms-transform:rotate(18deg); -webkit-transform:rotate(18deg); } #clock i:nth-child(3) { transform:rotate(24deg); -ms-transform:rotate(24deg); -webkit-transform:rotate(24deg); } #clock #f { -webkit-transform:translate(0,0.05em); } /* IE10 fix */ @media screen and (-ms-high-contrast: active), (-ms-high-contrast: none) { #css3fixed:checked ~ #clock i, #css3fixed:checked ~ #clock b { border-left:solid 0px #fff; border-right:solid 0px #fff; } } /* Opera rotation fix */ #clock .s { animation: a360_10of 60s normal infinite steps(60,end); } @keyframes a360_10of { 0% { transform: translate(0, 1.0em) rotate(0deg) translate(0,-1.0em); -o-transform: translate(0, 2em) rotate(0deg) translate(0,-2em) } 100% { transform: translate(0, 1.0em) rotate(360deg) translate(0,-1.0em); -o-transform: translate(0, 2em) rotate(360deg) translate(0,-2em) } } /*** Font for numbers ***/ @font-face { font-family: 'WallClock'; asrc: url('wallclock.eot'); } @font-face { font-family: 'WallClock'; src: url(data:font/otf;charset=utf-8;base64,T1RUTwANAIAAAwBQQ0ZGIE/fdygAAAIYAAAKvERTSUcAAAABAAAM1AAAAAhHUE9Tlz+W7wAADNwAAABwT1MvMl6AbIAAAADcAAAAYGNtYXASvinKAAAPEAAAAfhnYXNwAAAAEAAAAfgAAAAIaGVhZP9vfJwAAAGIAAAANmhoZWENKwZOAAABXAAAACRobXR4OGL+jgAAAcAAAAA4a2VybgALABoAAAIAAAAAGG1heHAADlAAAAABgAAAAAZuYW1lzcoX5QAADUwAAAHDcG9zdAADAAAAAAE8AAAAIAACBLIBkAAFAAAFRwVHAAAA3AVHBUcAAAI1AAAAAAAAAgAFBAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAABQZkVkAEAAIAA5B9j/2P+oB4AAKAAAAAEAAAAAAAAAAAAAACAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAfY/9j/qAZo/z///wZpAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOAABQAAAOAAAAAQAAAAEAALHqAIpfDzz1ACkIAAAAAADNPFJLAAAAAM1P3dj/PwAABmoHgAAAAAMAAAABAAAAAAIgAAAAAAAAAAAAAAMgAAABvAAABXwAAAV0/z8FnQADBaz/SAXJAAAFEwABBmgAAAXgAAIECAABAAEAAf//AA8AAAABAAAAFAABAAEABgAAAAAABAAEAAABAAQEAAEBAQp3YWxsY2xvY2sAAQIAAQBJ+B4A+BsC+BwD+B0EiwwBiwwCiwwDiwwEHqAASIL/i4seoABIgv+LiwwHLXf5V/o+BR0AAACuDx0AAAADHQAACrUSHQAAAMkRAAcBARIbISYvOD9XYWxsQ2xvY2sgTnVtYmVyc1dhbGxDbG9ja05vcm1hbDEsMDAwY29udHJvbEJTY29udHJvbEhUZ2x5cGgxNAAAAQEAAYsBjAABABIAEwAUABUAFgAXABgAGQAaABEADgQAAAABAAAAKAAAACoAAAAsAAAALwAAAGUAAAFVAAAChQAAAzEAAAQxAAAFmgAABi4AAAeRAAAIuwAACa74tM+LFYscBVX4tIuLHPqr/LSLBc/PFfgsi4scBM38LIuLHPszBQ6LDosO+bQO+FD3tfhkFYuBhoWAiwj7lIsFgYuGkYqVCIscBXAFjJaQkJWLCPeUiwWWi5CGi4AIixz6kAUOHAV8HAV4+WQVi5aGkICLCP2uiwWBi4qOlJD32vdK90Lso5jxxtXHuce6yaLWi+WLw4O+erl7uXWyb6pxq2mmYaEIY6JjnWGXY5hclVeTV5NdkGGNYo1ejFmLQYtAh0GCQYNOgVt/W4Bdfl99CF99b4F+hX+FgIeDiIKGiYSQgQj3EvuEBZGCkoiUj52TopWpl6mXy5vtnu2f8JTxi/cbi+h+vW++cKRii1SLZ4JseG8IeXF2dnR9e4IyWfs2Mfs2MfsxNPsuNQj7evsUBYKGhoOLgAiL+5YFi4GRhZWLCBwFWIsFlouQkYuVCIv3lAUOHAV0+v8cBSgVg5GJkZGTCPd093QFk5OPlYuVCIv3kAWMloqRiYyKjYWLgIsIHPrQiwWBi4aGioAIi/uUBYyBkIWViwj6LIsFlouMh4ODCPtM+0IFhYWDh3+LCPsiiwWBi4aGioAIi/uQBYyBkIWViwj3xosFl4uVipWIkIqRiZGIk4mYhZyBnYKbgJl+mn+YeZV0l3WRc4pxjGeDbHlvCHtxeHRzeXV6bnxmf2h/bYNzhnWHbodniGmJd4mFi4eLgYt9i/thi/tby/tU9xQIeZkFg5GDioOECPtY+1gFhYOMhJKEkYeSh5KFx1/MY9Fm0WfnafcGafcGa/cFevcEi9SL0pLRmdOZzqLLqQjNqsOwu7W9trK/p8mpyZrPitSM43XYXctfzFK/RbMIc5kFDhwFnRwEmxwHcBWLloaQgIsI+4CLBYGLg4eDgwj+Cv4KBYOFh4KLgAiL+6AFjIGQhZWLCPnsiwWWi5CGi4AIi/t8BYyBkIWViwj3lIsFlouQkYuVCIv3fAWMlpCQlYsI93SLBZaLkJGLlQiL95QFi5aGkICLCPt0iwWBi4aRipUIi/oMBfu0/gwVi4GGhYCLCPxgiwWBi4mPkZMI+Gr4agWTko+Ji4AIi/xgBQ4cBawcBaz6KhWL43baYc9h0FDDPbf7DM77K6z7S4v7OYv7IXX7CF0IdYMFgoeGj4uVCIv3YAWLlpGQlYsI+siLBZaLjpCHlAj7DveWBYaWg5CAiwgc+yqLBYGLhYaLgAiL/agFi4GRhZWLCPe8iwWWi5aNlY+PjpGOkY3HpsKcvZK9k8iO04vPi8iGv4HBgbR/qXyqfaR6n3cIn3iZeZF7knuOfIt8i1JfWDNdM177BnT7IItCi0SURZtGnFWcY51knVamSK0Id5UFgpGCioGECPuS+1AFg4WLhZOFj4mRh5GH95/7OfemOPeti/eIi/dUvPcg7Pcg7dH3EYv3LQgOHAXJ+bQcBWAV+yyL+yBu+xZQCGl7BYeJiIqJjYmNi46Mj4+dkJqQmK7pxdLcvd297aT3CIv3B4v2b+1RCKd7BZOGk4yRkQjX3wWTk5OTkZMI190FkpKKkoOThpGDkoCTgZRzmmehZ6Fln2ObY5xZmk2ZTplNkkyL+4aL+1lA+yr7Kgj7KvsqQPtai/uLi2mNaI5pj2mTYphamVucXqFhoWKrYbNftWC6ZsFswm3Pct13CN1454Hwi8aLxpDFlMaVx5zJo8mkwqq5sLqxsbypyanJmtGL2Iuzh7KBsAiCsXezbbdtt2WxW6tdq0mmNaA3oSmV+wOLCIv9SBUzizaaOag5qU28YNAIe6kFh5WOkpSQko+UkZaRl5Kil62crp2umq2Yrpmzl7mVuZa2kLOL0ovIhr+BCL+BsoCjfqR/nnuZd5l4k3yNgI2BjH+LfYtjfmlxbXFuanVie2N9Yn9hgwhihGKHY4sIDhwFE5wcB0gVgYuGhoqACIv7lAWMgZCFlYsI+nCLBZaLjYeEg1lWXVhhWzktSztbSV1KZUprSzX7SVr7Rn77QwiJawWMgZCFlYsI97CLBZaLkJGLlYuRi5OLl473D6X3Fbz3HMT3MNz3LvX3LKOrqrKxubO5rLGlqAi1uQWTk4+Vi5UIi/eUBYuWhpCAiwgc+xCLBQ4cBmgcBVscBOgVgZGLkZORmZaXlJWTysmqzYvTi/cCSuf7F9f7Ftf7NLH7VIv7Uov7NGX7GD/7Fj9KL4r7AgiMQ6pJyU8Ir20FlYWLhX+FgIeAh4GF+zI7PPsBivsfjC6vNtE/0z/uUPcQX/cSYPcgdfcsi/cui/cgofcQtgj3ErfuxtHX09ev4Iroi/cfPPcB+zPbCGuZBf4o94oVi6GWoKGdoZ+zm8SZxZnTkt+L0IvGh72DvoOxgaV9pX6efZd9l32RfIt7CIt5hnmAe4F7eXtwe3F7ZX9YglmDT4ZDi0yLUpBZlFuVZJhvmXGbdpt9mwh+nISbi5sI+OD9mhVGfUGDPIs9i0GTRZlGmlKdX6FgoWiicaJyo36gi52LnpigpKKlo66htqEIt6HEntCZ0ZrVktmL2ovVhNB80X3EeLZ1t3WudaRzpXSYdop4jHl+dnFzCHJ0aHRfdWB1UnlFfAgOHAXgHATz+RQV9yz3JNf3VIv3gov3akT3Ovsj9wz7IvcM+1nH+5GL+2iL+z1h+xI1+xA2TfsJivsojHONdI1zj3WTb5drCJlsm22eb59vp2+vb69vtXS7d7x5x3vTfdV/24Tii/cmi/cmrfcmzwivnQWPjY6LjYmOiouIiYeHeod8h39pKU8/NFU1ViBw+xSL+wyL+ya7+0DpCG+bBYKRgomDgwj7SPtSBYWDjYSThJKHlYWYg/eC+yH3aUT3T4v3iov3WtP3KPckCPzG+OwVYotijWOPZI9ek1mVWpZjnWykbaV8qoqwjK6YqaWlpqWpnqyXrZeylbeSCLmTrI+gi6GMn4uci/d2i/csU9n7BAiZcwWRgomDgYSBg4CEfoT7IDb7HmD7HIsIDvqc+KX4VBWDi4SLhIsIh4sF+xuP+wm+Kesq7Fj3CIf3HAiLkQWLkouUi5UIi/f8BYuWi5aLlYuNi46LkJL3HMD3CO/q7+v3C7r3HYv3IIv3C1vtK+8rwPsIkfscCIuDBYuBi4CLgAiL+/wFi4GLgIuACIuDBYX7GVj7BissLS37B1n7HIUIhYsF+4L6NhWJhQWLgYuAi4AIi/v8BYuBjH2MewiLiwWRUqRbtWO3ZL53xYvHi76ftbO3s6S8kcQIi5MFi5WLlYuVCIv3/AWLlouWi5WMjYqOiZCFxXK7X7FhslieUYtSi1h3X2NgY3JbhVEIDouLBgAAAQEAAAABAAAAAAABAAAACgAwAEoAAkRGTFQADmxhdG4AGgAEAAAAAP//AAEAAQAEAAAAAP//AAEAAAACa2VybgAOa2VybgAUAAAAAQAAAAAAAQAAAAEABAACAAAAAQAIAAEAEAAAAAAAAQAMAAEABAACAAEABAAEAAAAAAAJAHIAAQAAAAAAAwAkAAAAAQAAAAAABgAJACQAAwABBAkAAAByAC0AAwABBAkAAQASAJ8AAwABBAkAAgAOALEAAwABBAkAAwBIAL8AAwABBAkABAAiAQcAAwABBAkABQAWASkAAwABBAkABgASAT9Gb250Rm9yZ2UgMi4wIDogd2FsbGNsb2NrIDogOS0yLTIwMTN3YWxsY2xvY2sAqQAyADAAMQAzACAAdwB3AHcALgBjAHIAOABzAG8AZgB0AHcAYQByAGUALgBuAGUAdAAgACAARABFAE0ATwAgAC0AIABuAG8AdAAgAGYAbwByACAAYwBvAG0AbQBlAHIAYwBpAGEAbAAgAHUAcwBlAC4AVwBhAGwAbABDAGwAbwBjAGsATgB1AG0AYgBlAHIAcwBGAG8AbgB0AEYAbwByAGcAZQAgADIALgAwACAAOgAgAHcAYQBsAGwAYwBsAG8AYwBrACAAOgAgADkALQAyAC0AMgAwADEAMwBXAGEAbABsAEMAbABvAGMAawAgAE4AdQBtAGIAZQByAHMAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAgADEALgAwAHcAYQBsAGwAYwBsAG8AYwBrAAAAAAMAAAADAAAAHgABAAAAAACIAAMAAQAAAY4AAAAEAGoAAAAOAAgAAgAGAAoADQATAB0AIAA5//8AAAAIAA0AEwAdACAAMP//AAAAAAAAAAAAAAAAAAEADgASABIAEgASABIAAAABAAIAAgACAAIAAQADAA0ABAAFAAYABwAIAAkACgALAAwAAAEGAAABAAAAAAAAAAECAgAAAgAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAEAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANBAUGBwgJCgsMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAagAAAA4ACAACAAYACgANABMAHQAgADn//wAAAAgADQATAB0AIAAw//8AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAOABIAEgASABIAEgAAAAEAAgACAAIAAgABAAMADQAEAAUABgAHAAgACQAKAAsADA==) format('opentype'); font-weight: normal; font-style: normal; } body { padding:0; margin:0; width:100%; height:100%; } #clock { font-size:3em; display:block; position:absolute; left:50%; top:50%; margin:-5em 0 0 -5em; }

Related: See More


Questions / Comments:

Hi
I have downloaded the PURE CSS CLOCK Css and HTML file.
Now How i can change the click according to my real time ?

Abdul Hamid Afghan () - 7 years ago - Reply -1


I just noticed it is not in time

Stan Williams () - 6 years ago - Reply 0


So realistic looking!

Stan Williams () - 6 years ago - Reply 0