"menu"
Bootstrap 3.3.0 Snippet by Harut

<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css"> <script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script> <!------ Include the above in your HEAD tag ----------> <!--======= Department =========--> <section class="department"> <!-- Tab Panel --> <div role="tabpanel"> <div class="dep-sec-nav ab-cnter"> <!-- Nav tabs --> <ul class="nav nav-tabs" role="tablist"> <li role="presentation" class="active"><a href="#depart" aria-controls="home" role="tab" data-toggle="tab">ANFO</a></li> <li role="presentation"><a href="#dental" aria-controls="home" role="tab" data-toggle="tab">Armdet HTD</a></li> <li role="presentation"><a href="#cardiology" aria-controls="profile" role="tab" data-toggle="tab">Armdet LP</a></li> <li role="presentation"><a href="#for-disabled" aria-controls="messages" role="tab" data-toggle="tab">Armdet MS </a></li> <li role="presentation"><a href="#ophthalmology" aria-controls="settings" role="tab" data-toggle="tab">Armex 1</a></li> <li role="presentation"><a href="#emergency" aria-controls="settings" role="tab" data-toggle="tab">Armex Power </a></li> <li role="presentation"><a href="#x-ray" aria-controls="settings" role="tab" data-toggle="tab">Armex Power Plus </a></li> </ul> </div> <!-- Tab Content --> <div class="tab-content"> <div role="tabpanel" class="tab-pane fade in active" id="depart"> <!-- Depatment Dental Background --> <div class="dep-sec-img img-bg-dep"> <!-- Depatment Dental Image --> <div class="depart-bg-over"></div> </div> <!-- Depatment Text Section --> <div class="dep-sec-txt text-left"> <div class="tittle"> <h3>ANFO – Ամոնիումի նիտրատ-Դիզ.վառելիք</h3> </div> <p>ANFO փաթեթավորվում է 25կգ և 50 կգ երկշերտ պարկերում: Այլ չափերը հնարավոր է ստանալ հատուկ պատվերով:<br/><strong>Թերմոդինամիկական բնութագրերը </strong></p> <!-- Small Facts --> <ul class="fact row"> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Դետոնացիայի արագություն- 4850 մ/վրկ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Դետոնացիայի ճնշումը- 48960 ատմ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Պայթյունի ջերմաստիճան- 2946 Կ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Դետոնացիայի արագություն 125 մմ փամփուշտում- 4000-4200 մ/վրկ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Խտությունը- 0.78-0.80 գ/սմ3</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Պայթյունի Էներգիա- 3.89 ՄՋ/կգ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Ջրակայունություն- Վատ</p> </li> </ul> <p>դասակարգումը 1.1 D, UN 0241 Պայթուցիկ նյութ, պայթունավտանգ, E տեսակ:<br/> <strong>Տեխնիկական բնութագրերը</strong><br/> ANFO-ն հանդիսանում է ամոնիում նիտրատի և դիզելային վառելիքի թթվածնահավասարակշռված խառնուրդ (94.3% ԱՆ և 5.7% ԴՎ հարաբերակցությամբ), որն արտադրվում է գործընթացի ամբողջական վերահսկմամբ: Ջրակայուն չէ:<br/><strong>Անվտանգության բարձր ստանդարտներ</strong><br/> Այլ պայթուցիկ նյութերի հետ համեմատած, որոնք պարունակում են նիտրոգլիցերին, ANFO-ն ավելի կայուն է շփումից ու հարվածից առաջանող հրահրման նկատմամբ: Ինչպես նաև,տվյալ նյութերի պահպանումը և աշխատանքը դրանց հետ չի առաջացնում գլխացավեր և այլ ռիսկեր առողջության համար: </p> </div> </div> <!-- Dental Depatment --> <div role="tabpanel" class="tab-pane fade" id="dental"> <!-- Depatment Dental Background --> <div class="dep-sec-img img-bg-dep"> <!-- Depatment Dental Image --> <div class="dentel-bg"></div> </div> <!-- Depatment Text Section --> <div class="dep-sec-txt"> <div class="tittle"> <h3>Armdet® HTD</h3> </div> <p>Armdet HTD – ոչ էլեկտրական պայթեցման միջոցի կարճ դանդաղեցման միացման բլոկ է, որը նախատեսված է բաց և ստորգետնյա հանքերում պայթեցման աշղատանքների իրականացման համար: Տվյալ բլոկերն ապահովում են դանդաղեցման ցանկալի ժամանակն ու պայթեցման հաջորդականությունը:<br/><strong>Armdet HTD տեսակները</strong><br/></p><table cellspacing="0" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse; width: 200px;"><tbody><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> <strong>Ժամանակ (մվրկ) </strong></span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Բլոկի գույնը</strong><strong> </strong></span></td></tr><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 9</span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> կանաչ </span></td></tr><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 17</span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> դեղին </span></td></tr><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 25</span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> կարմիր </span></td></tr><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 33</span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> դեղին </span></td></tr><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 42</span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> սպիտակ </span></td></tr><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 65</span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> սպիտակ </span></td></tr><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 100</span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> սև </span></td></tr><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 200</span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> նարնջագույն </span></td></tr></tbody></table><br/> <table cellspacing="0" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse; width: 300px;"><tbody><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Ալիքատարի երկարությունը (մ)</strong> </span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Փաթեթավորում (հատ) </strong></span></td></tr><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 4</span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 150</span></td></tr><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 6</span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 100</span></td></tr><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 9</span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 50</span></td></tr><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 12</span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 50</span></td></tr><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 15</span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 40</span></td></tr><tr><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 18</span></td><td style="width: 50%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 40</span></td></tr></tbody></table><br/> <p>Այլ չափերը հնարավոր է ստանալ հատուկ պատվերով:<br/> </p> <p><strong>Պահպանում</strong><br/> Armdet-ի պահպանման, տեղափոխման ու օգտագործման աշխատանքները պետք է անցկացվեն <<Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ անվտանգության միասնական կանոններ>>-ին համապատասխան: Վտանգավորության աստիճան 1.1 B, UN 0360:</p></div> </div> <!-- Cardiology Depatment --> <div role="tabpanel" class="tab-pane fade" id="cardiology"> <!-- Depatment Dental Background --> <div class="dep-sec-img img-bg-dep"> <!-- Depatment Dental Image --> <div class="cardio-bg"></div> </div> <!-- Depatment Text Section --> <div class="dep-sec-txt"> <div class="tittle"> <h3>Armdet® LP</h3> </div> <p>Armdet LP – ոչ էլեկտրական պայթեցման միջոց է, որը նախատեսված է բաց և ստորգետնյա հանքերում պայթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ պայթուցիկ նյութերի լիցքերի հրահրման համար: Տվյալ պայթեցման միջոցն օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է դանդաղեցված պայթեցում 0-ից մինչև 9 վրկ միջակայքում:<br/><strong>Պահպանում</strong><br/> Armdet-ի պահպանման, տեղափողման ու օգտագործման աշխատանքները պետք է անցկացվեն <<Պայթեցման աշղատանքների կատարման ժամանակ անվտանգության միասնական կանոններ>>-ին համապատասխան: Վտանգավորության ատիճան 1.1 B, UN 0360:<br/><br/><strong>Դանդաղեցման անվանական ժամանակը (մվրկ)</strong><br/></p><table cellspacing="0" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse; width: 300px;"><tbody><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"> <span style="font-size: 10pt;"><strong>Համար </strong></span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Ժամանակ </strong></span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Համ. </strong></span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Ժամ. </strong></span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Համ. </strong></span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Ժամ.</strong> </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 0</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">0 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">3 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">1200 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">11 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">4000 </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">1/4</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">100 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">4</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">1400 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">12</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">4500</span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">1/2 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">200 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">5 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">1600</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">13</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">5000</span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">3/4</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">300 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">5 1/2 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">1800</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">14</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">5500 </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">1</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">400</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">6 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">2000 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">15</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">6000 </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">1 1/4</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">500 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">7 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">2250</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">16 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">6500</span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">1 1/2 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">600</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">8 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">2500</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">17 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">7000 </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">2</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">800 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">9 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">3000 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">18 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">8000 </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">2 1/2 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">1000 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">10 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">3500</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">19 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">9000</span> </td></tr></tbody></table><br/><table cellspacing="0" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse; width: 300px;"><tbody><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Ալիքատարի երկարությունը (մ)</strong> </span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Փաթեթավորում (հատ) </strong></span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">3</span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 200</span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">4</span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">200</span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">5</span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 200</span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">6</span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">150</span></td></tr></tbody></table><br/><p>Այլ չափերը հնարավոր է ստանալ հատուկ պատվերով:</p><br/><p> </p></div> </div> <!-- For-Disabled Depatment --> <div role="tabpanel" class="tab-pane fade" id="for-disabled"> <!-- Depatment Dental Background --> <div class="dep-sec-img img-bg-dep"> <!-- Depatment Dental Image --> <div class="for-dis-bg"></div> </div> <!-- Depatment Text Section --> <div class="dep-sec-txt"> <div class="tittle"> <h3>Armdet® MS</h3> </div> <p>Armdet MS – ոչ էլեկտրական պայթեցման միջոց է, որը նախատեսված է բաց և ստորգետնյա հանքերում պայթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ պայթուցիկ նյութերի լիցքերի հրահրման համար: Տվյալ պայթեցման միջոցն օգտագործվում է բոլոր այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է կարճ դանդաղեցված պայթեցում 25-ից մինչև 1000 մվրկ միջակայքում:</p> <p><strong>Պահպանում</strong> Armdet-ի պահպանման, տեղափողման ու օգտագործման աշխատանքները պետք է անցկացվեն <<Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ անվտանգության միասնական կանոններ>>-ին համապատասխան: Վտանգավորրության աստիճան 1.1 B, UN 0360:</p><table cellspacing="0" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse; width: 300px;"><tbody><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> <strong style="text-align: center;">Համար</strong> </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> <strong style="text-align: center;">Ժամանակ</strong> </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> <strong style="text-align: center;">Համ.</strong> </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> <strong style="text-align: center;">Ժամ.</strong> </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><strong style="text-align: center;">Համ.</strong> </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><strong style="text-align: center;">Ժամ.</strong> </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> 0</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">0 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">10 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">250 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">20 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">500 </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> 1</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">25 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">11 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">275 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">22 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">550 </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> 2</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">50 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">12 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">300 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">24 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">600 </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> 3</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">75 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">13 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">325 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">26 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">650 </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> 4</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">100 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">14 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">350 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">28</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">700 </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> 5</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">125 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">15 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">375 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">30 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">750 </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> 6</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">150 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">16 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">400 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">32 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">800 </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> 7</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">175 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">17 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">425 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">36 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">900 </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> 8</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">200 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">18 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">450 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">40 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">1000 </span></td></tr><tr><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> 9</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">225</span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">19 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;">475 </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> </span></td><td style="width: 16.6667%; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"> </span></td></tr></tbody></table><br/><table cellspacing="0" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse; width: 300px;"><tbody><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Ալիքատարի երկարությունը (մ)</strong> </span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong> Փաթեթավորում (հատ) </strong></span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">4</span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 200</span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">5</span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">200</span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">6</span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">150</span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">7</span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">150</span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">9 </span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">100 </span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">12 </span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">60</span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">15</span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 60</span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">18 </span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">50 </span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 21</span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">50 </span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 25</span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">40 </span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 30</span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">30 </span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 37</span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">30 </span></td></tr><tr><td style="width: 143px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 45</span></td><td style="width: 142px; border: 1px solid #000000; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">30 </span></td></tr></tbody></table><br/>Այլ չափերը հնարավոր է ստանալ հատուկ պատվերով:<br/><p> </p></div> </div> <!-- Ophthalmology Depatment --> <div role="tabpanel" class="tab-pane fade" id="ophthalmology"> <!-- Depatment Dental Background --> <div class="dep-sec-img img-bg-dep"> <!-- Depatment Dental Image --> <div class="opth-bg"></div> </div> <!-- Depatment Text Section --> <div class="dep-sec-txt"> <div class="tittle"> <h3>Armex® 750</h3> </div> <p>Armex 750 – պայթուցիկ նյութերը նաղատեսված են պինդ ապարներում օգտագործելու համար: Armex 750 հրահրվում է պայթափամփուշտով և օժտված է գերազանց պայթյունային ու փշրտող հատկություններով: </p> <br/> <p><strong>Արտադրանքի տեսկականի</strong><br/> Առկա են Armex 750 արտադրանքի հետևյալ չափերը, փաթեթավորված 20 կգ ստվարաթղթե արկղերում: Այլ չափերը հնարավոր է ստանալ հատուկ պատվերով:<br/><br/></p> <span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0px 0px 0px 9.46667px; border-collapse: collapse; border: none; font-size: 14.6667px; font-family: Arial, ;"> <tbody><tr style="height: 19.85pt;"> <td width="168" style="width: 126.25pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; height: 19.85pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"> </span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 9pt;">Փամփուշտների տրամագիծը և երկարությունը</span></span></p> </td> <td width="168" style="width: 126.25pt; border-style: solid solid solid none; padding: 0in 5.4pt; height: 19.85pt;"> <p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 9pt;">Փամփուշտների զանգվածը</span></span></p><span style="font-family: Arial;"> </span></td> </tr> <tr style="height: 14.2pt;"> <td width="168" style="width: 126.25pt; border-style: none solid solid; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt;">75 х 450 մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="168" style="width: 126.25pt; border-style: none solid solid none; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;">2500 <span style="font-size: 9pt;">գ</span></span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="168" style="width: 126.25pt; border-style: none solid solid; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;">90 <span style="font-size: 9pt;">х</span><span style="font-size: 9pt;"> 500 </span><span style="font-size: 9pt;">մմ</span></span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="168" style="width: 126.25pt; border-style: none solid solid none; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;">4000 <span style="font-size: 9pt;">գ</span></span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="168" style="width: 126.25pt; border-style: none solid solid; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;">125 <span style="font-size: 9pt;">х</span><span style="font-size: 9pt;"> 650 </span><span style="font-size: 9pt;">մմ</span></span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="168" style="width: 126.25pt; border-style: none solid solid none; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;">10000 <span style="font-size: 9pt;">գ</span></span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="168" style="width: 126.25pt; border-style: none solid solid; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;">140 <span style="font-size: 9pt;">х</span><span style="font-size: 9pt;"> 520 </span><span style="font-size: 9pt;">մմ</span></span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="168" style="width: 126.25pt; border-style: none solid solid none; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;">10000 <span style="font-size: 9pt;">գ</span></span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="168" style="width: 126.25pt; border-style: none solid solid; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;">185 <span style="font-size: 9pt;">х</span><span style="font-size: 9pt;"> 600 </span><span style="font-size: 9pt;">մմ</span></span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="168" style="width: 126.25pt; border-style: none solid solid none; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;">20000 գ</span></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p> </p> <p><strong>Տեխնիկական բնութագրեր</strong><br/> Armex 750 ջրակայուն էմուլսիոն պայթուցիկ նյութ է: </p> <br/> <p><strong>Անվտանգության բարձր ստանդարտներ</strong><br/> Armex 750 տեսակի նյութերը այլ պայթուցիկ նյութերի հետ համեմատած, որոնք պարունակում են նիտրոգլիցերին և տրոտիլ, ավելի կայուն են շփումից ու հարվածից առաջանող հրահրման նկատմամբ, և տարբերվում են անվտանգության ավելի բարձր բնութագրերով: Ինչպես նաև, տվյալ նյութերի պահպանումը և աշխատանքը դրանց հետ չի առաջացնում գլխացավեր և այլ ռիսկեր առողջության համար:<br/><br/><strong>Թերմոդինամիկական բնութագրերը </strong><br/></p> <ul class="fact row"> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Թթվածնային հաշվեկշիռ- -1,95 %</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Պայթյունի Էներգիա- 3100 կՋ/կգ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Պայթյունի գազերի ծավալ- 990 լ/կգ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Պայթյունի ջերմաստիճան- 2331 Կ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>ՊՆ խտությունը փամփուշտում- 1,25 գ/սմ3</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Դետոնացիայի արագություն- 5000-5250 մ/վրկ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Ջրակայունություն- Գերազանց</p> </li> </ul> <p>Դասակարգումը՝ 1.1 D, UN 0241 Պայթուցիկ նյութ, պայթունավտանգ, E տեսակ</p> </div> </div> <!-- Emergency Depatment --> <div role="tabpanel" class="tab-pane fade" id="emergency"> <!-- Depatment Dental Background --> <div class="dep-sec-img img-bg-dep"> <!-- Depatment Dental Image --> <div class="emer-bg"></div> </div> <!-- Depatment Text Section --> <div class="dep-sec-txt"> <div class="tittle"> <h3>Armex® Power</h3> </div> <p>Armex Power – Էմուլսիոն պայթուցիկ նյութերը նախատեսված են լեռնային աշխատանքներում, քաղքացիական շինարարությունում և թունելների անցման ժամանակ օգտագործելու համար: Armex Power մակնիշի արտադրանքը պիտանի է օգտագործման տարբեր լեռնային ապարների հետ, օժտված է բարձր աշխատունակությամբ միաժամանակ պահպանելով անվտանգության բնութագրերը, որոնք յուրահատուկ են ավելի վաղ ժամանակաշրջանի ջրահագեցաց պայթուցիկ նյութերին: <br/></p> <br/> <p><strong>Արտադրանքի տեսականի</strong><br/> Առկա են Armex Power արտադրանքի հետևյալ չափերը, փաթեթավորված 20 կգ ստվարաթղթե արկղերում: Արտադրանքը կշռաբաշղված է չպատրվող պլաստիկից:<br/></p><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><table class="MsoTableGrid " cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0px 0px 0px 9.46667px; border-collapse: collapse; border: none; font-size: 14.6667px; font-family: Arial, ;"> <tbody><tr style="height: 19.85pt;"> <td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 19.85pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-family: Arial;"> </span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: Arial, ;">Փամփուշտների տրամագիծը և երկարությունը</span></strong></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 19.85pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: Arial, ;">Փամփուշտների զանգվածը</span></strong></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">50 х 225 </span><span style="font-family: Arial, ;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">500 </span><span style="font-family: Arial, ;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">50 х 450 </span><span style="font-family: Arial, ;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">1000 </span><span style="font-family: Arial, ;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">65 х 250 </span><span style="font-family: Arial, ;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">1000 </span><span style="font-family: Arial, ;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">65 х 500 </span><span style="font-family: Arial, ;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">2000 </span><span style="font-family: Arial, ;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">75 х 200 </span><span style="font-family: Arial, ;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">1000 </span><span style="font-family: Arial, ;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">90 х 150 </span><span style="font-family: Arial, ;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">1000 </span><span style="font-family: Arial, ;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">90 х 290 </span><span style="font-family: Arial, ;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">2000 </span><span style="font-family: Arial, ;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">90 х 350 </span><span style="font-family: Arial, ;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="168" style="width: 126.25pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, ;">2500 </span><span style="font-family: Arial, ;">գ</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><br/> </p> <p><strong>Տեխնիկական բնութագրեր</strong><br/> Armex Power-ը ջրակայուն պատիճազգայուն էմուլսիոն պայթուցիկ նյութ է: Armex Power-ը օժտված է բարձր աշխատունակությամբ, փշրտող հատկություններով, և հանդիսանում է իդեալ պայթուցիկ նյութ ANFO-ի կամ այլ ոչպատիճազգայուն պայթուցիկ նյութերի հրահրման համար: </p> <br/> <p><strong>Անվտանգության բարձր ստանդարտներ</strong><br/> Այլ պայթուցիկ նյութերի հետ համեմատած, որոնք պարունակում են նիտրոգլիցերին և տրոտիլ, Armex Power տեսակի նյութերը ավելի կայուն են շփումից ու հարվածից առաջանող հրահրման նկատմամբ, և տարբերվում են անվտանգության ավելի բարձր բնութագրերով: Ինչպես նաև, տվյալ նյութերի պահպանումը և աշխատանքը դրանց հետ չի առաջացնում գլխացավեր և այլ ռիսկեր առողջության համար:<br/><br/><strong>Թերմոդինամիկական բնութագրերը </strong><br/></p> <!-- Small Facts --> <ul class="fact row"> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Թթվածնային հաշվեկշիռ- -2,06 %</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Պայթյունի էներգիա- 3684 կՋ/կգ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Պայթյունի գազերի ծավալ- 948 լ/կգ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Պայթյունի ջերմաստիճան- 2502 Կ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>ՊՆ խտությունը փամփուշտում- 1,18 գ/սմ3</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Դետոնացիայի արագություն- 6345 մ/վրկ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Ջրակայունություն- Գերազանց</p> </li> </ul> </div> </div> <!-- X Ray Depatment --> <div role="tabpanel" class="tab-pane fade" id="x-ray"> <!-- Depatment Dental Background --> <div class="dep-sec-img img-bg-dep"> <!-- X RAY BACKGROUND IMAGE --> <div class="x-ray-bg"></div> </div> <!-- Depatment Text Section --> <div class="dep-sec-txt"> <div class="tittle"> <h3>Armex® Power Pl</h3> </div> <p>Armex Power Plus – Փոքր տրամագծի էմուլսիոն պայթուցիկ նյութերը նախատեսված են լեռնային աշխատանքներում, քաղացիական շինարարությունում և թունելների անցման ժամանակ օգտագործելու համար: Armex Power Plus մակնիշի արտադրանքը պիտանի է օգտագործման ամրության ցանկացաց կատեգորյիայի լեռնային ապարների հետ, օժտված է բարձր աշխատունակությամբ միաժամանակ պահպանելով անվտանգության բնութագրերը, որոնք յուրահատուկ են ավելի վաղ ժամանակաշրջանի ջրահագեցաց պայթուցիկ նյութերին: </p> <br/> <p>դասակարգումը 1.1 D, UN 0241 պայթուցիկ նյութ, պայթունավտանգ E տեսակ:<br/><strong>Արտադրանքի տեսականաի<br/></strong></p><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><table class="MsoTableGrid " cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0px 0px 0px 9.46667px; border-collapse: collapse; border: none; font-size: 14.6667px; font-family: Arial, ; width: 300px;"> <tbody><tr style="height: 19.85pt;"> <td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 19.85pt; border: 1px solid #000000;"><strong> </strong><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="font-size: 10pt;">Փամփուշտների տրամագիծը և երկարությունը</span></strong></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 19.85pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="font-family: Arial;">Փամփուշտների զանգվածը</span></strong></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">27 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial', ;"> 225 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">155 </span><span style="font-family: Arial;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">30 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial', ;"> 225 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">191 </span><span style="font-family: Arial;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">32 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial', ;"> 200 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">193 </span><span style="font-family: Arial;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">32 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial', ;"> 400 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">386 </span><span style="font-family: Arial;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">34 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial', ;"> 225 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">245 </span><span style="font-family: Arial;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">34 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial', ;"> 400 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">436 </span><span style="font-family: Arial;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">36 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial', ;"> 225 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">275</span><span style="font-family: Arial;"> գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">38 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial', ;"> 225 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">306 </span><span style="font-family: Arial;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">40 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial', ;"> 400 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">595 </span><span style="font-family: Arial;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">50 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial';"> 225 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">540 </span><span style="font-family: Arial;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">50 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial', ;"> 450 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">1050 </span><span style="font-family: Arial;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">65 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial', ;"> 500 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">2000 </span><span style="font-family: Arial;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">75 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial', ;"> 200 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">1050 </span><span style="font-family: Arial;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">75 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial', ;"> 400 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">2000 </span><span style="font-family: Arial;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">90 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial', ;"> 290 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">2220 </span><span style="font-family: Arial;">գ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td></tr><tr style="height: 14.2pt;"><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">90 </span><span style="font-family: Arial;">х</span><span style="font-family: 'Arial', ;"> 350 </span><span style="font-family: Arial;">մմ</span></span></p><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="173" style="width: 129.8pt; padding: 0in 5.4pt; height: 14.2pt; border: 1px solid #000000;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><p align="center" style="margin: 0px 0px 0.000133333px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Arial', ;">2500 </span><span style="font-family: Arial;">գ</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <br/>Այլ չափերը հնարավոր է ստանալ հատուկ պատվերով:<br/> <p><strong><br/> </strong> </p><br/> <p><strong>Ազդեցության արդյունավետությունը</strong><br/> Armex Power Plus նոր էմուլսիոն պայթուցիկ նյութի արտադրությունը իրականացվում է համաձայն բացառիկ տեխնոլոգիայի, որը նախատեսում է բոլոր բաղադրամասերի խառնում և փոխազդեցություն մոլեկուլային մակարդակում, ինչով ստացվում են գերազանց տեխնիկական ցուցանիշները և համապատասխանաբար ամրության ցանկացած կատեգորիայի լեռնային ապարների հանքահատման արդյունավետության բարձր աստիճան: Armex Power Plus մակնիշի էմուլսիոն պայթուցիկ նյութերի օգտագործման ժամանակ վնասակար գազերի անջատումը էական ցածր է համեմատած սովորական տրոտիլ պարունակող պայթուցիկ նյութերի հետ: </p> <br/> <p><strong>Անվտանգության բարձր ստանդարտներ </strong><br/> Չնայած բարձր էներգետիկ բնութագրերի Armex Power Plus-ը պահպանում է անվտանգության բարձր ստանդարտները, որոնք հատուկ էին նրա նախորդներին: Տվյալ նյութը օժտված է գերազանց ջրակայունությամբ, ինչպես նաև շփումից ու հարվածից առաջանող պատահական չնախատեսված հրահրման նկատմամբ կայունությամբ:<br/><br/><strong>Թերմոդինամիկական բնութագրերը </strong><br/></p> <!-- Small Facts --> <ul class="fact row"> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Թթվածնային հաշվեկշիռ -1,75 %</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Պայթյունի էներգիա 4433 կՋ/կգ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Պայթյունի գազերի ծավալ 878 լ/կգ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Պայթյունի ջերմաստիճան 2943 Կ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>ՊՆ խտությունը փամփուշտում 1,20 գ/սմ3</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Դետոնացիայի արագություն 6437 մ/վրկ</p> </li> <li class="col-sm-6"> <p><i class="ion-erlenmeyer-flask"></i>Ջրակայունություն Գերազանց</p> </li> </ul> <p>դասակարգումըª 1.1 D, UN 0241 Պայթուցիկ նյութ, պայթյունավտանգ, E տեսակ: </p> </div> </div> </div> </div> </section> <!-- Wrap End -->
/*======================================================= SECTION ========================================================*/ section { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; } .overlay { background: rgba(67,166,216,0.7); } /*======================================================= BUTTON ========================================================*/ .btn { background: #1C2023; color: #fff; border: 2px solid #1C2023; border-radius: 0px; display: inline-block; padding: 12px 30px; min-width: 200px; margin-top: 15px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; font-weight: bold; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } .btn:hover { background: none; color: #1C2023; border-color: #1C2023; } .btn-1 { background: none; color: #1C2023; } .btn-1:hover { background: #1C2023; color: #fff; } .form-control { box-shadow: none; border: 1px solid #f7f7f7; border-radius: 0px; height: 40px; } .form-control:focus { border: none; box-shadow: none; } .highlight { background: #fff !important; border-bottom: 1px solid red !important; border-left: 1px solid red !important; } .btn.focus, .btn:focus, .btn:hover { } /*======================================================= MARGIN 20px ========================================================*/ .margin-r-20 { margin-right: 20px; } .margin-l-20 { margin-left: 20px; } .margin-t-20 { margin-top: 20px; } .margin-b-20 { margin-bottom: 20px; } /*======================================================= MARGIN 40px ========================================================*/ .margin-r-40 { margin-right: 40px; } .margin-l-40 { margin-left: 40px; } .margin-t-40 { margin-top: 40px; } .margin-b-40 { margin-bottom: 40px; } /*======================================================= MARGIN 80px ========================================================*/ .margin-r-80 { margin-right: 80px; } .margin-l-80 { margin-left: 80px; } .margin-t-80 { margin-top: 80px; } .margin-b-80 { margin-bottom: 80px; } /*======================================================= PADDING ========================================================*/ .padding-r-20 { padding-right: 20px !important; } .padding-r-80 { padding-right: 80px !important; } .padding-l-20 { padding-left: 20px; } .padding-t-20 { padding-top: 20px; } .padding-t-50 { padding-top: 50px; } .padding-b-20 { padding-bottom: 20px; } .padding-b-50 { padding-bottom: 50px; } .no-margin { margin: 0px !important; } .no-padding { padding: 0px !important; } .no-padding-b { padding-bottom: 0px !important; } .no-margin-t { margin-top: 0px !important; } .no-padding-t { padding-top: 0px !important; } .padding-l-60 { padding-left: 60px; } /*======================================================= TITTLE ========================================================*/ .tittle { text-align: left; width: 100%; position: relative; margin-bottom: 70px; } .tittle h2 { text-align: left; line-height: 55px; width: 50%; } .tittle-2 { } .tittle-2 h3 { font-weight: bold; text-transform: uppercase; text-align: center; } .tittle-2 hr { width: 200px; margin: 30px auto; height: 1px; background: #f1f1f1; border-radius: 2px; position: relative; text-align: center; } .tittle-2 h3 { margin-top: 0px; } .tittle-2 hr:before { display: inline-block; content: "\f45d"; font-family: "Ionicons"; background: #fff; margin: 0 auto; left: 0px; right: 14px; color: #1C2023; z-index: 2; margin: 0 auto; top: -12px; font-size: 16px; text-align: center; position: relative; } .tittle-2 p { font-size: 16px; color: #969595; font-weight: 400; font-style: italic; width: 50%; text-align: center; margin: 0 auto; } /*======================================================= TOP BAR ========================================================*/ .top-bar { background: #302f32; position: relative; height: 40px; border-bottom: 1px solid #f5f5f5; } .top-bar ul { margin-bottom: 0px; } .top-bar li { display: inline-block; } .top-bar li span { display: inline-block; margin: 0 20px; color: #aaaaaa; } .top-bar li a { line-height: 40px; color: #aaaaaa; } .top-bar li a:hover { color: #fff; } .top-bar .social_icons { float: right; margin-top: 5px; } .top-bar .social_icons a { border-radius: 50%; color: #777777; border: 1px solid #777777; line-height: 26px; font-size: 12px; height: 28px; width: 28px; } .top-bar .social_icons li { margin-left: 5px; } .top-bar.light { background: #ffffff; position: relative; z-index: 1; } .top-bar.light a:hover { color: #000; } .top-bar.light a:hover { color: #000; } .top-bar.light .social_icons a { color: #cccccc; border-color: #cccccc; } /*======================================================= HEADER ========================================================*/ header { display: inline-block; position: relative; width: 100%; z-index: 999; line-height: 0px; min-height: 80px; background: #fff; box-shadow: 0 3px 3px rgba(0,0,0,0.1) } header .logo { display: inline-block; float: left; text-align: center; margin: 18px 0; } header nav { display: inline-block; float: right; position: relative; z-index: 999; min-height: 60px; } header nav li a { padding: 30px 10px; padding-right: 20px; margin: 0; border-color: transparent; text-decoration: none; line-height: 20px; text-transform: uppercase; color: #696969; float: left; letter-spacing: 0px; font-size: 14px; font-weight: bold; position: relative; } header nav .ownmenu .indicator { margin-left: 5px; display: none; } header nav li a:hover { color: #1C2023; } header nav li { } header .navbar-default .navbar-nav > .active > a, .navbar-default .navbar-nav > .active > a:hover, .navbar-default .navbar-nav > .active > a:focus { background: #ffdd00; color: #222222; } .ownmenu > li:hover > a, .ownmenu > li.active > a { } header .ownmenu ul.dropdown { padding-bottom: 0px; background: #fff; } header .ownmenu ul.dropdown li a { text-transform: uppercase; font-size: 12px; border: none; line-height: 38px; padding: 0px; padding: 0 20px; background: none; color: #000; font-size: 12px; display: inline-block; width: 100%; } header .ownmenu ul.dropdown li a:hover { background: #1C2023; color: #fff; } header .ownmenu ul.dropdown li:nth-last-child(1) a { } .ownmenu > li:hover > a, .ownmenu > li.active > a { color: #1C2023; } .nav-post .boder-da-r { border-right: 1px solid #e5e5e5; } .nav-post li { margin: 0px; display: inline-block; width: 100%; } .nav-post .nav-text { float: right; width: 73%; } .ownmenu li > .megamenu a { color: #696969; font-size: 12px; display: inline-block; width: 100%; padding: 9px 0; padding-left: 15px; } .ownmenu li > .megamenu li:hover { } .ownmenu li > .megamenu li a:hover { background: #1C2023; color: #fff; } ul.dropdown { } ul.dropdown li { padding: 0px; } ul.dropdown li:hover { background: none } .ownmenu .megamenu img { width: auto; margin-top: -1px; } .ownmenu > li > .megamenu.full-width { padding-bottom: 0px; } .nav-post .nav-text a { background: none; font-size: 14px !important; line-height: 20px; font-weight: 500; } .nav-post .nav-text span { width: 100%; display: inline-block; margin-top: 10px; } .nav-post .nav-big a { background: none; font-size: 15px !important; line-height: 20px; padding: 0px !important; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } .nav-post .nav-big img { margin: 20px 0; } .nav-post li a { padding: 0px; margin: 0px; } header .btn-right { float: right; } header .btn-right .btn { background: #303030; margin-top: 35px; color: #fff; } header .btn-right i { color: #ecc731; margin-right: 10px; transition: all 0.4s ease-in-out; } header .btn-right .btn:hover { background: #ecc731; color: #303030; } header .btn-right .btn:hover i { color: #303030; } .white-bg { background: #fff !important; } .herder-bg { background: url(../images/bg/header-bg.jpg) center center no-repeat; background-size: cover; border-bottom: 1px solid #f5f5f5; } .herder-bg .logo { margin: 60px 0; } .fix-nav-space { margin-top: 80px; } /*======================================================= HEADER STYLE 2 ========================================================*/ header.header-2 { padding: 0px; margin-bottom: -5px; } header.header-2 .logo { display: inline-block; width: 100%; text-align: center; margin: 25px 0; } header.header-2 nav { display: inline-block; width: 100%; position: relative; z-index: 999; text-align: center; min-height: 60px; padding-top: 18px; border-top: 1px solid #f5f5f5; } .header-2 nav li { float: none; } .header-2 .ownmenu > li > .megamenu{ top: 41px; } .header-2 .ownmenu > li > .megamenu{ text-align: left; } .header-2 nav li a { float: left; float: none; position: relative; font-size: 12px; padding: 20px 10px; padding-bottom: 22px; padding-right: 20px; } .header-2 .ownmenu ul.dropdown { top: 41px; } .header-2 .ownmenu ul.dropdown { text-align: left; } /*======================================================= BANNER ========================================================*/ #banner { } .main-bnr { background: rgb(103,210,231); /* Old browsers */ background: -moz-linear-gradient(top, rgba(103,210,231,1) 0%, rgba(67,166,213,1) 100%); /* FF3.6+ */ background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, rgba(103,210,231,1)), color-stop(100%, rgba(67,166,213,1))); /* Chrome,Safari4+ */ background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(103,210,231,1) 0%, rgba(67,166,213,1) 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */ background: -o-linear-gradient(top, rgba(103,210,231,1) 0%, rgba(67,166,213,1) 100%); /* Opera 11.10+ */ background: -ms-linear-gradient(top, rgba(103,210,231,1) 0%, rgba(67,166,213,1) 100%); /* IE10+ */ background: linear-gradient(to bottom, rgba(103,210,231,1) 0%, rgba(67,166,213,1) 100%); /* W3C */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#67d2e7', endColorstr='#43a6d5', GradientType=0 ); /* IE6-9 */ position: relative; height: 100%; } .main-bnr img { width: 100%; height: 100%; } .main-bnr-text { text-align: center; padding: 20%; padding-top: 30%; } .main-bnr-text h5 { color: #fff; text-transform: uppercase; letter-spacing: 3px; font-weight: 500; } .main-bnr-text h1 { color: #fff; font-weight: bold; margin-bottom: 50px; } .main-bnr-text .btn { border-color: #fff; color: #fff; margin-top: 50px; } .main-bnr-text p { color: #fff; } .main-bnr-bg { background: url(../images/slider-images/slider-1.jpg) center center no-repeat; background-size: cover; position: relative; z-index: 99; position: absolute; height: 100%; right: 0; } .go-down { position: absolute; bottom: 40px; left: 0px; right: 0px; z-index: 99; text-align: center; line-height: 50px; } .go-down a { height: 50px; width: 50px; background: #fff; display: inline-block; border-radius: 50%; font-size: 20px; box-shadow: 0 0px 10px rgba(0,0,0,0.5) } .home-3 .flex-direction-nav a { background: rgba(0,0,0,0.5); border: none; border-radius: 0px; } .home-3 #banner .container { position: absolute; top: 0px; left: 0px; right: 0px; } .home-3 .bnr-info { position: absolute; z-index: 9999; width: 100%; padding: 20px; top: 50%; margin: 0 auto; right: 0px; left: 0px; text-align: center; width: 80%; } .home-3 .bnr-info .btn { margin-top: 40px; border-color: #fff; color: #fff; } .home-3 .bnr-info .btn:hover { border-color: #1C2023; } .home-3 .bnr-info h2 { color: #fff; margin-top: 15%; } .home-3 .bnr-info h6 { font-weight: bold; display: inline-block; width: 100%; } .bnr-2 { } .bnr-2 { max-height: 650px; position: relative; overflow: hidden; margin-top: -5px; z-index: 99; background: #fff; } .bnr-2 .flex-banner img { width: 100%; } .bnr-2 .flex-banner { max-height: 650px; } .bnr-2 .fact { margin-top: 20px; } .bnr-2 p { color: #fff; font-size: 20px; width: 70%; line-height: 30px; margin: 0 auto; } /*======================================================= SUB BANNER ========================================================*/ .sub-banner .overlay { background: rgba(255,255,255,0.85); padding: 100px 0; text-align: center; } .sub-banner { background: url(../images/slider-images/sub-bnr-bg.jpg) no-repeat; background-size: cover; margin-top: -5px; } .sub-banner h3 { margin: 0px; letter-spacing: 3px; margin-bottom: 10px; font-size: 34px; font-weight: bold; color: #1C2023; text-transform: uppercase; } .sub-banner p { letter-spacing: 3px; color: #000; } /*======================================================= CONTENT ========================================================*/ .content { background: #ffffff; margin-top: -5px; } /*======================================================= WHY CHOOSE US ========================================================*/ #why-choose { background: #ffffff; padding: 80px 0; padding-bottom: 0px; } #why-choose ul li { margin-bottom: 30px; padding-left: 30px; } #why-choose ul li p { font-size: 14px; color: #8c8c8c; line-height: 24px; } #why-choose ul li:before { content: '\f05d'; font-family: 'FontAwesome'; font-size: 20px; left: 0px; top: 5px; color: #1C2023; position: absolute; } #why-choose img { display: inline-block; } /*======================================================= SERVICES ========================================================*/ #services { position: relative; z-index: 99; } #services ul { margin-bottom: 0px; } #services li { background: #1C2023; padding: 20px; color: #fff; text-align: center; font-size: 50px; padding: 40px 40px; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } #services li h5 { font-weight: bold; color: #fff; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } #services li p { color: #fff; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } #services li:nth-child(1) { background: #1C2023; } #services li:nth-child(2) { background: #39bad3; } #services li:nth-child(3) { background: #37b3cc; } #services li:nth-child(4) { background: #35acc4; } #services li:hover { color: #333333; background: #fff; } #services li:hover p { color: #333333; } #services li:hover h5 { color: #333333; } #services .tittle-2 { margin-bottom: 20px; } /*======================================================= OFFER SERVICES ========================================================*/ .offer-services { padding: 80px 0; background: #ffffff; } .offer-services { } .offer-services .nav-tabs { background: #f8f8f8; border: none; } .offer-services .nav-tabs > li.active > a { background: #1C2023; color: #fff; } .offer-services .nav-tabs li { display: inline-block; width: 100%; border-bottom: 2px solid #fff; margin: 0px; } .offer-services .nav-tabs li a { color: #777777; font-size: 13px; font-weight: 600; line-height: 45px; padding: 0px 20px; text-transform: uppercase; margin: 0px; border: none; } .offer-services .nav-tabs li a i { margin-left: 10px; display: none; line-height: 45px; float: right; position: absolute; top: 0px; right: 20px; } .offer-services .nav-tabs li.active a i { display: block; } .offer-services .nav-tabs > li.active > a { margin: 0px; } .offer-services .nav-tabs > li.active { margin: 0px; } .offer-services .tab-content { position: relative; } .offer-services .tab-content h4 { margin-top: 0px; } .offer-services .img-up { margin-top: -90px; } .offer-services .tab-content ul { margin-top: 17px; } .offer-services .tab-content ul li i { color: #1C2023; margin-bottom: 0px; margin-right: 10px; } .offer-services .fact i { height: auto; width: auto; border: none; background: none !important; font-size: 18px; } /*======================================================= founder ========================================================*/ #founder { padding: 100px 0; } #founder .slide h4 { font-weight: bold; margin-top: 40px; } #founder .slide { text-align: center; } #founder .owl-dots { position: absolute; left: -52%; top: 80%; } /*======================================================= DEPARTMENT ========================================================*/ .department { background: #fcfcfc; text-align: center; } .department .tab-content .tittle { margin-top: 50px; width: 100%; text-align: center; } .department .tab-content .tittle h2 { text-align: left; width: 100%; font-weight: 300; letter-spacing: 2px; } .department .tab-content { display: inline-block; width: 100%; min-height: 745px; } .department .nav-tabs { background: #1C2023; width: 100%; display: inline-block; border: none; padding: 36px 0; height: 100%; position: relative; } .department .nav-tabs li { width: 100%; margin: 0px; border: none; } .department .nav-tabs li a { font-size: 18px; font-weight: bold; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; color: #0F76BB; margin: 0px; border: none; border-radius: 0px; padding: 35px 0; border: none !important; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.3) !important; } .nav-tabs>li.active>a, .nav-tabs>li.active>a:focus, .nav-tabs>li.active>a:hover { border: none; } .department .nav-tabs li:hover a { background: #fff; color: #333333; } .department .nav-tabs li.active a:before { content: '\f0d9'; font-family: 'FontAwesome'; position: absolute; font-size: 80px; left: -20px; top: -10px; color: #fff; z-index: 8; } .department .nav-tabs li.active a { color: #333333; } .department img { width: 100%; } .department .dep-sec-txt { text-align: left; } /*==== OVERVIEW BG ====*/ .department .depart-bg-over { background: url(https://bufiles.blob.core.windows.net/co3649/products/aparag_products1.jpg) center center no-repeat; position: relative; background-size: cover; width 500px; height: 800px; } /*==== DENTAL BG ====*/ .department .dentel-bg { background: url(https://bufiles.blob.core.windows.net/co3649/products/aparag_products2.jpg) center center no-repeat; position: relative; background-size: cover; width 500px; height: 800px; } /*==== CARDIOOGY BG ====*/ .department .cardio-bg { background: url(https://bufiles.blob.core.windows.net/co3649/products/aparag_products3.jpg) center center no-repeat; position: relative; background-size: cover; width 500px; height: 800px; } /*==== FOR DISABLE BG ====*/ .department .for-dis-bg { background: url(https://bufiles.blob.core.windows.net/co3649/products/aparag_products4.jpg) center center no-repeat; position: relative; background-size: cover; width 500px; height: 800px; } /*==== Ophthalmology BG ====*/ .department .opth-bg { background: url(https://bufiles.blob.core.windows.net/co3649/products/aparag_products5.jpg) center center no-repeat; position: relative; background-size: cover; width 500px; height: 800px; } /*==== EMERGENCY BG ====*/ .department .emer-bg { background: url(https://bufiles.blob.core.windows.net/co3649/products/aparag_products6.jpg) center center no-repeat; position: relative; background-size: cover; width 500px; height: 800px; } /*==== X-RAY BG ====*/ .department .x-ray-bg { background: url(https://bufiles.blob.core.windows.net/co3649/products/aparag_products7.jpg) center center no-repeat; position: relative; background-size: cover; width 500px; height: 800px; } .department .img-bg-dep { position: absolute; height: 100%; } .department .ab-cnter { position: absolute; left: 0px; right: 0px; height: 100%; z-index: 999; margin: 0 auto; } .department .dep-sec-img { float: left; width: 37%; } .department .dep-sec-txt { float: right; width: 37%; height: 700px; padding: 0 40px; overflow: auto; } .department .dep-sec-nav { width: 26%; } .department #cardiology { } .department #for-disabled { } .department #ophthalmology { } .department #emergency { } .department #x-ray { } .department .tab-content ul li { } .department .fact { margin-top: 50px; text-align: left; margin-bottom: 30px; } .fact p { line-height: 30px; } .fact i { background: #fff; color: #1C2023; border: 1px solid #0f76bb; display: inline-block; height: 30px; width: 30px; text-align: center; line-height: 28px; margin-right: 10px; font-size: 12px; border-radius: 50%; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } .fact li:hover i { background: #0f76bb; color: #fff; } .depart-sec { padding-bottom: 80px; } .depart-sec h5 { text-transform: uppercase; font-weight: bold; letter-spacing: 3px; } .depart-sec ul li { text-align: center; position: relative; margin-top: 10px; margin-bottom: 30px; } .depart-sec ul li .in-dert { padding: 0px 40px; padding-top: 40%; min-height: 480px; position: relative; overflow: hidden; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; background: #e9e6b2; } .depart-sec ul li:nth-child(1) .in-dert { background: #e9e6b2; } .depart-sec ul li:nth-child(2) .in-dert { background: #fcf9c1; } .depart-sec ul li:nth-child(3) .in-dert { background: #ccf3cc; } .depart-sec ul li:nth-child(4) .in-dert { background: #fbe0ce; } .depart-sec ul li:nth-child(5) .in-dert { background: #cfd7f4; } .depart-sec ul li:nth-child(6) .in-dert { background: #ead1f3; } .depart-sec .over-depart { position: absolute; height: 100%; top: 0px; width: 100%; z-index: 11; padding: 0 40px; left: 0%; opacity: 0; padding-top: 20%; background: #fff; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } .depart-sec .over-depart img { margin-bottom: 20px; } .depart-sec .over-depart h5 { margin-bottom: 20px; } .depart-sec li:hover .over-depart { opacity: 1; } .depart-sec ul li:hover .in-dert { box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.2); } .depart-sec ul li .in-dert a { color: #1C2023; font-weight: bold; margin-top: 20px; display: inline-block; } .dep-detail-page .qoute { position: absolute; top: 30%; width: 360px; background: rgba(255,255,255,0.8); padding: 30px; left: 30px; color: #696969; line-height: 24px; } .dep-detail-page .qoute i { color: #1C2023; margin-right: 10px; } .dep-detail-page .qoute h6 { margin: 0px; margin-top: 40px; } .dep-detail-page .qoute p { font-weight: bold; font-size: 18px; } .dep-detail-page .img-single { position: relative; } .dep-detail-page { padding: 120px 0; } .dep-detail-page h5 { text-transform: uppercase; font-weight: bold; margin-bottom: 20px; letter-spacing: 2px; } .dep-detail-page .detail-sec { margin-top: 30px; } .dep-detail-page .detail-sec h6 { margin-top: 30px; margin-bottom: 15px; } .dep-detail-page .detail-sec ul { margin-top: 40px; margin-bottom: 40px; } .dep-detail-page .detail-sec ul img { margin-bottom: 10px; } .dep-detail-page .video { width: 80%; margin: 0 auto; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px; text-align: center; } .dep-detail-page .video iframe { border: none; width: 100%; height: 360px; margin-bottom: 20px; } .detail-sec .services-slide { margin: 50px 0; } .detail-sec .services-slide .sec-ser { background: #f7f7f7; padding: 0 15px; padding-bottom: 40px; } .detail-sec .downlod { font-weight: bold; color: #1C2023; display: inline-block; width: 100%; margin-top: 20px; } .detail-sec .downlod i { margin-right: 10px; } .dep-detail-page .search input { display: inline-block; width: 100%; border: none; background: #f7f7f7; height: 40px; padding: 0 10px; font-size: 12px; } .dep-detail-page .search button { float: right; border: none; background: none; font-size: 18px; color: #aaaaaa; margin-right: 10px; margin-top: -33px; } .dep-detail-page .dapart { } .side-bar h5 { text-transform: uppercase !important; } .side-bar .depart-sec { padding-bottom: 0px; } .side-bar .dapart .row { margin-right: -5px; margin-left: -5px; } .side-bar .cate { display: inline-block; width: 100%; } .side-bar .cate li { float: left; width: 50%; padding-left: 15px; line-height: 44px; position: relative; } .side-bar .cate li a { width: 100%; display: inline-block; } .side-bar .cate li a:hover { color: #1C2023; } .side-bar .cate li:before { content: ""; background: #e3e3e3; height: 6px; width: 6px; left: 0px; display: inline-block; margin-right: 10px; float: left; position: absolute; margin-top: 20px; } .side-bar .dapart li { padding: 0 5px; margin-bottom: 0px; } .side-bar ul li .in-dert { padding: 15px; min-height: inherit; display: inline-block; width: 100%; } .side-bar ul li:hover .in-dert { background: #fff; } .side-bar .add-call .call { background: #1C2023; text-align: center; padding: 20px; } .side-bar .add-call p { color: #fff; } .side-bar .add-call h5 { color: #fff; margin: 0px; letter-spacing: 0px; } .appointment li { margin-bottom: 10px; position: relative; } .appointment input { width: 100%; display: inline-block; height: 40px; background: #f7f7f7; border: none; font-size: 12px; padding: 0 10px; color: #696969; } .appointment ul li i { position: absolute; right: 10px; top: 13px; color: #696969; } .appointment select { width: 100%; display: inline-block; height: 40px; background: #f7f7f7; border: none; font-size: 12px; padding: 0 10px; color: #696969; } .appointment textarea { width: 100%; display: inline-block; height: 120px; background: #f7f7f7; border: none; font-size: 12px; padding: 5px 10px; color: #696969; } .appointment button { margin-top: 0px; padding: 10px 10px; } .depart-style-2 .dep-sec-nav { width: 100%; } .depart-style-2 .nav-tabs li { width: 16.66666%; } .depart-style-2 .ab-cnter { position: relative; } .depart-style-2 .dep-sec-img { width: 50%; } .depart-style-2 .dep-sec-txt { width: 50%; padding-bottom: 50px; } .depart-style-2 .nav-tabs li.active a:before { display: none; } .depart-style-2 .nav-tabs { padding: 0px; float: left; } .depart-style-2 .nav-tabs li a { letter-spacing: 0px; font-size: 16px; } .depart-style-2 { padding-top: 80px; } .depart-style-2 .tab-content { min-height: inherit; } /*======================================================= TIME TABLE ========================================================*/ .time-table { padding: 80px 0; } .time-table .row { margin-right: -10px; margin-left: -10px; } /*.time-table .col-sm-1, .col-sm-10, .col-sm-11, .col-sm-12, .col-sm-2, .col-sm-3, .col-sm-4, .col-sm-5, .col-sm-6, .col-sm-7, .col-sm-8, .col-sm-9{ padding-right: 10px; padding-left: 10px; } .time-table .col-md-1, .col-md-10, .col-md-11, .col-md-12, .col-md-2, .col-md-3, .col-md-4, .col-md-5, .col-md-6, .col-md-7, .col-md-8, .col-md-9{ padding-right: 10px; padding-left: 10px; }*/ .tables-all ul { background: #fff; } .shifts { } .time-table .days-avai { position: relative; overflow: hidden; z-index: 1; text-align: center; display: inline-block; width: 100%; padding-top: 35px; padding-bottom: 20px; background: #f7f7f7; min-height: 140px; margin-top: 2.5px; } .time-table .tabble-in { background: #f7f7f7; display: inline-block; width: 100%; text-align: center; padding: 30px; min-height: 115px; margin-top: 2.5px; margin-bottom: 2.5px; padding-bottom: 5px; } .time-table ul { margin-bottom: 0px; } .time-table .doc-avai { margin-bottom: 30px; display: inline-block; width: 100%; } .time-table .filter { display: inline-block; width: 100%; margin-bottom: 80px; text-align: center; } .time-table .filter li { display: inline-block; } .time-table .filter li a { font-weight: bold; display: inline-block; padding: 10px 20px; border: 2px solid #b4b4b4; margin: 0 5px; } .time-table .filter li a.active { background: #1C2023; border-color: #1C2023; color: #fff; } .time-table .doc-avai p { margin-bottom: 0px; } .time-table .doc-avai .tabble-in { min-height: 140px; } .time-table .tabble-in h6 { text-transform: uppercase; color: #333333; margin: 0px; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 15px; } .time-table .dental .tabble-in { background: #c4edf5; } .time-table .opt .tabble-in { background: #fbe0ce; } .time-table .emer .tabble-in { background: #cfd7f4; } .time-table .card .tabble-in { background: #fcf9c1; } .time-table .x-ray .tabble-in { background: #ead1f3; } .time-table .for-dis .tabble-in { background: #ccf3cc; } .time-table .tabble-in h5 { text-transform: uppercase; color: #1C2023; letter-spacing: 2px; font-weight: bold; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; } .time-table .tabble-in span { color: #696969; letter-spacing: 2px; font-weight: bold; } .time-table .days { width: 10%; float: left; padding: 30px 0; text-align: center; background: #f7f7f7; } /*======================================================= CONTACT FORM ========================================================*/ .contact { padding: 100px 0; } .contact #contact_form { text-align: center; } .contact .error { border: 1px solid red; } .success-msg { background: #fff; border: 1px solid #ABD0A8; color: #589051; margin-bottom: 30px; width: 100%; display: inline-block; text-align: center; padding: 11px 16px; border-radius: 4px; display: none; } .success-msg i { padding: 10px; border-radius: 50%; border: 1px solid #ABD0A8; margin-right: 10px; } #contact_form li { text-align: left; margin-bottom: 10px; } #contact_form li input { display: inline-block; width: 100%; height: 40px; padding: 0 10px; } #contact_form li .form-control { height: 40px; border: none; box-shadow: none; border-radius: 0px; background: #f7f7f7; } #contact_form li textarea { height: 140px !important; } #contact_form li .btn { text-transform: uppercase; } .contact-form .tittle { text-align: center; } .contact-form .tittle hr { width: 28px; height: 5px; margin: 15px auto; background: #448aff; border: none; } .contact-form .tittle p { text-transform: none; font-size: 16px; } .contact-form label { font-weight: normal; color: #696969; font-size: 11px; text-transform: uppercase; display: inline-block; width: 100%; margin: 0px; line-height: 26px; } .contact-form textarea { display: inline-block; width: 100%; position: relative; padding: 10px 20px; } .contact-form { } #map { height: 440px; margin-bottom: 0px; } .contact h4 { font-weight: normal; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; text-transform: uppercase; } .contact .timing { margin-top: 20px; display: inline-block; width: 100%; margin-bottom: 30px; } .contact .timing p { text-transform: uppercase; line-height: 40px; } .contact .timing p span { margin-left: 10px; color: #757575; float: right; } /*======================================================= TEAM ========================================================*/ .doctor-team { padding: 80px 0; background: #f7f7f7; padding-bottom: 0px; } .doctor-team .tittle { text-align: center; } .doctor-team .tittle h2 { text-align: center; width: 30%; margin: 0 auto; } .doctor-team li img { width: 100%; } .doctor-in { background: #fff; padding: 33px 60px; position: relative; } .pop_up { display: inline-block; width: 100%; } .doctor-in h4 { font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; margin: 0px; margin-bottom: 10px; } .doctor-in span { color: #1C2023; } .personal-info { margin-top: 20px; } .doctor-team .personal-info p { margin: 0px; line-height: 30px; } .doctor-team ul { margin-bottom: 0px; } .personal-info span { font-weight: bold; color: #333333; width: 120px; display: inline-block; } .doctor-team .social_icons { margin-top: 20px; display: inline-block; width: 100%; } .doctor-team .social_icons li { background: #f7f7f7; border-radius: 50%; margin-right: 10px; } .doctor-team .social_icons li a { height: 40px; width: 40px; text-align: center; line-height: 40px; border-radius: 50%; } .doctor-team .doctor-in.left:before { content: '\f0d9'; font-family: 'FontAwesome'; position: absolute; font-size: 80px; left: -20px; top: -10px; color: #fff; z-index: 8; } .doctor-list { background: #fff; padding-top: 30px; padding-bottom: 120px; } .doctor-list .item a:hover { opacity: 0.4; } .doctor-team .doctor-in.right:before { content: '\f0da'; font-family: 'FontAwesome'; position: absolute; font-size: 80px; right: -20px; top: -10px; color: #fff; z-index: 8; } .doctor-team .container-fluid { max-width: 1600px; } .doctor-team .owl-dots { display: none !important; } .pop-open-style .pop_up .t-10 { margin-top: 10px; } .pop-open-style .table-link { color: #1C2023; font-weight: bold; margin-top: 10px; display: inline-block; width: 100%; } .pop-open-style .table-link i { margin-left: 10px; } .pop-open-style .pop_up .doctor-in { padding: 50px; padding-bottom: 30px; } .pop-open-style .personal-info { margin-top: 30px; } .pop-open-style .pop_up strong { display: inline-block; width: 100%; } .pop-open-style .pop_up .doctor-in li { padding: 0px; } .pop-open-style .pop_up .personal-info { display: inline-block; width: 100%; } .pop-open-style .pop_up .personal-info ul { display: inline-block; width: 100%; } .doctr-list { padding: 80px 0; } .doctr-list .owl-dots { display: none !important; } .doctr-list .doctor-list { padding: 0px; } /*======================================================= Make Appointment ========================================================*/ .make-oppient { padding: 80px 0; background: url(../images/slider-images/patern-bg.png) repeat; padding-bottom: 0px; } .make-oppient .tittle { width: 100%; margin-top: 0px; } .make-oppient .tittle h2 { width: 100%; margin-top: 0px; text-align: left; } .make-oppient { } .make-oppient form { padding-bottom: 0px; } .make-oppient .appointment li { margin-bottom: 20px; } .make-oppient .appointment #btn_submit.btn { padding: 10px 40px; } .make-oppient .appointment ul li i { right: 25px; } /*======================================================= ABOU US ========================================================*/ .time-line-sec { position: relative; z-index: 99; } .about-us { padding-bottom: 80px; } .about-us h2 { font-size: 65px; font-weight: 200; width: 75%; margin-top: 90px; } .about-us h2 span { font-weight: bold; color: #1C2023; } .about-us .time-line { margin-top: 50px; position: relative; overflow: hidden; z-index: 1; } .about-us .time-line li { margin-bottom: 20px; } .about-us .time-line li h3 { margin-top: 0px; position: relative; z-index: 2; font-weight: bold; } .about-us .time-line li div { position: relative; } .about-us .time-line li h3:before { } .about-us .about-bg { } .about-us .time-line:before { position: absolute; left: 0px; width: 100%; height: 100%; background: #fff; content: ""; } .time-line-sec:before { content: ""; background: url(../images/about-img.jpg) center center no-repeat; position: absolute; z-index: 99; height: 100%; width: 30%; top: 0px; right: 0px; } .services-about { padding: 80px 0; } .services-slide { text-align: center; } .services-slide h6 { font-weight: bold; margin: 15px 0; margin-top: 30px; text-transform: uppercase; } .sec-ser i { margin-top: 50px; font-size: 50px; margin-bottom: 20px; color: #1C2023; } .services-slide .owl-controls { display: none; } .time-line-2.time-line-sec:before { display: none; } .about-us .time-line-2 h2 { width: 100%; } .ser-style-2 .owl-controls { display: block; } .ser-style-2 .tittle-2 { margin-bottom: 30px; } .ser-style-2 .owl-dots { margin-top: 30px; } .ser-style-2 li { text-align: center; margin-bottom: 30px; } .ser-style-2 li h6 { text-transform: uppercase; } /*======================================================= GALLERY ========================================================*/ .gallery { } .gallery ul { position: relative; display: inline-block; width: 100%; } .gallery li { padding: 0px; position: relative; overflow: hidden; float: left; display: inline-block; } .gallery li img { width: 100%; } .over-gallery { position: absolute; height: 100%; width: 100%; left: 0px; top: 0px; opacity: 0; background: rgba(0,0,0,0.5); -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } .over-gallery .details { background: #fff; padding: 30px 20px; text-align: left; position: absolute; left: 0px; bottom: -100%; width: 100%; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } .over-gallery .details h4 { margin: 0px; font-size: 20px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; } .over-gallery .details p { margin-bottom: 0px; } .gallery li:hover .over-gallery { opacity: 1; } .gallery li:hover .details { bottom: 0px; } /*======================================================= GALLERY ========================================================*/ .gallery-pages { padding: 80px 0; } .gallery-pages .filter { display: inline-block; width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 50px; } .gallery-pages .filter li { text-align: center; display: inline-block; padding: 0 10px; } .gallery-pages .filter li a { font-size: 16px; font-weight: normal; color: #777777; padding-bottom: 5px; } .gallery-pages .filter li a.active { color: #000; border-bottom: 3px solid #1C2023; } .gallery-pages img { width: 100%; } .gallery-pages .gallery-item .item-over { position: absolute; height: 100%; width: 100%; top: 0px; left: 0px; border: 10px solid; border-color: transparent; opacity: 0; text-align: center; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } .gallery-pages .gallery-item .item-over h5 { color: #333; } .gallery-pages .gallery-item .item-over hr { width: 30px; height: 2px; margin: 20px auto; border: none; background: #1C2023; } .gallery-pages .gallery-item .item-over .item-in { background: rgba(255,255,255,0.9); position: absolute; top: 0px; left: 0px; height: 100%; width: 100%; padding: 0 40px; padding-top: 13%; } .gallery-pages .gallery-item .item-over .item-in p { color: #333; } .gallery-pages .gallery-item li:hover .item-over { opacity: 1; } .gallery-pages .gallery-item li:hover .item-in { } .gallery-pages .item { margin-bottom: 30px; } .gallery-pages .gallery-item .item-over .item-in.pa-30 { padding-top: 30%; } .gallery-pages .gallery-item .item-over .item-in.pa-20 { padding-top: 20%; } .gallery-pages .gallery-item .item-over .item-in.pa-5 { padding-top: 5%; } .gallery-pages .gallery-item .item-over .item-in.pa-40 { padding-top: 40%; } .gallery-pages .gallery-item .col-sm-3 .item-over .item-in { padding: 10px 20px; } /*======================================================= BLOG ========================================================*/ .blog { padding: 80px 0; } .blog .text-section a { font-size: 18px; font-weight: bold; color: #333333; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; display: inline-block; width: 100%; margin-top: 20px; } .blog li a:hover { color: #1C2023; } .blog li hr { width: 31px; height: 3px; border: none; background: #c4edf5; margin: 20px auto; } .blog li span { font-size: 14px; margin-top: 10px; display: inline-block; color: #b1b1b1; } .blog .text-section { text-align: center; } .blog ul { margin-bottom: 10px; } .blog li span strong { color: #333333; font-weight: normal; } .text-section { min-height: 260px; display: inline-block; width: 100%; position: relative; } .post-img.right:before { content: '\f0d9'; font-family: 'FontAwesome'; position: absolute; font-size: 80px; top: 28%; right: -5px; color: #fff; z-index: 8; } .post-img.up:before { content: '\f0d8'; font-family: 'FontAwesome'; position: absolute; font-size: 80px; bottom: -43px; width: 100%; left: 0px; text-align: center; right: -5px; color: #fff; z-index: 8; } .post-img.down:before { content: '\f0d7'; font-family: 'FontAwesome'; position: absolute; font-size: 80px; top: -50px; width: 100%; left: 0px; text-align: center; right: -5px; color: #fff; z-index: 8; } .post-img { position: relative; overflow: hidden; display: inline-block; text-align: center; margin-bottom: 20px; background: #1C2023; } .post-img img { display: inline-block; } .post-img i { } .post-section article .post-img img { -moz-transition: -moz-transform 0.4s ease-in; -webkit-transition: -webkit-transform 0.4s ease-in; -o-transition: -o-transform 0.4s ease-in; } .blog li:hover .post-img img { -moz-transform: scale(1); -webkit-transform: scale(1.1); -o-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1); opacity: 0.6; } .blog-pages li a { letter-spacing: 1px; } .blog-pages .text-section { padding: 0 40px; } .blog-pages a.btn { width: auto; font-size: 14px; height: 40px; line-height: 38px; width: auto; padding: 0px 30px; color: #696969; letter-spacing: 0px; text-transform: uppercase; min-width: inherit; } .blog-pages a.btn:hover { color: #fff; } .blog-pages .post-img { margin-bottom: 0px; } .blog-pages li { margin-bottom: 50px; } .single-post h4 { text-transform: uppercase; font-weight: bold; } .single-post .detail-sec span.dat-sec { margin-bottom: 20px; margin-top: 10px; display: inline-block; width: 100%; color: #b1b1b1; } .single-post .detail-sec span.dat-sec strong { font-weight: normal; color: #333333; } .single-post .detail-sec ul li:nth-child(2) { text-align: left; } .single-post .detail-sec h5 { text-transform: none; margin-top: 20px; letter-spacing: 0px; } .single-post blockquote { border-left-color: #1C2023; margin: 30px 0; margin-left: 50px; } .single-post .stare-ev { display: inline-block; width: 100%; margin-top: 20px; background: #f7f7f7; padding: 10px 20px; } .single-post .stare-ev ul h5 { margin-bottom: 10px; } .single-post .stare-ev ul { margin-bottom: 0px !important; } .single-post .stare-ev .tags { float: left; } .single-post .stare-ev .tags h5 { margin-top: 10px; } .single-post .stare-ev .tags li { display: inline-block; } .single-post .stare-ev .blog-post { margin-bottom: 0px; border: none; padding-bottom: 20px; } .single-post .stare-ev .pager { border-bottom: 1px solid #e8e8e8; padding-bottom: 20px; } .single-post .stare-ev .tags li a { margin-left: 5px; } .single-post .social_icons { margin-top: 0px; float: right; } .single-post .social_icons li { background: #f7f7f7; border-radius: 50%; margin-right: 2px; margin-top: 0px; float: left; background: #f7f7f7; } .single-post .social_icons li a { height: 30px; width: 30px; background: #f7f7f7; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 30px; border-radius: 50%; } /*======================================================= breadcrumb ========================================================*/ .breadcrumb { background: #1C2023; margin-top: 20px; display: inline-block; padding: 8px 30px; } .breadcrumb a { text-transform: uppercase; font-size: 12px; font-weight: 600; color: #fff; font-weight: bold; } .breadcrumb>.active { font-weight: bold; color: #fff; } .breadcrumb a:hover { color: #fff; } .breadcrumb>li+li:before { color: #fff; } .breadcrumb li { text-transform: uppercase; font-size: 12px; font-weight: 600; } /*======================================================= SHORTCODES ========================================================*/ .shortcodes { padding: 80px 0; } .shortcodes h3 { margin-bottom: 50px; } #accordion { } #accordion .panel-default > .panel-heading .panel-title a:before { content: "\f462"; font-family: "Ionicons"; padding: 0px; color: #323232; float: right; font-size: 26px; padding: 0px 15px; font-weight: 100; } #accordion .collapse.in { display: block; visibility: visible; border-bottom: 1px solid #d0d0d0; } #accordion .panel-group .panel + .panel { margin-top: 0px; } #accordion .panel-default > .panel-heading .panel-title a.collapsed:before { content: "\f489"; color: #323232; } #accordion .icon-accor { color: #1C2023; display: inline-block; height: 41px; width: 41px; text-align: center; line-height: 41px; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } #accordion .panel-default { border: none; box-shadow: none; margin-top: 0px; } #accordion .panel-body { padding: 30px 15px; } #accordion .panel-default > .panel-heading { background: none; padding: 0px; color: #232323; border-radius: 0px; overflow: hidden; border: none; } #accordion .panel-default > .panel-heading a { text-decoration: none; font-size: 14px; width: 100%; font-weight: 600; padding: 0px; line-height: 50px; display: inline-block; padding-left: 0px; text-transform: uppercase; border-bottom: 1px solid #d0d0d0; } #accordion .collapsed { color: #222222 !important; } #accordion .collapsed .icon-accor { } #accordion .panel-group .panel { border-radius: 0px; } #accordion .panel-body { border: none; } /*======================================================= TAB SECTION STYLE ========================================================*/ .tabs-style-cods { } .tabs-style-cods { } .tabs-style-cods p { line-height: 26px; } .tabs-style-cods .nav-tabs a { font-weight: bold; font-size: 12px; padding: 15px 10px; margin: 0px; border-radius: 0px; border: none; border-right: 1px solid #fff; } .tabs-style-cods .nav-tabs li:nth-last-child(1) a { border-right: none; } .tabs-style-cods .nav-tabs { background: #f5f5f5; border: none; } .tabs-style-cods .nav-tabs a i { font-size: 10px; margin-right: 10px; } .tabs-style-cods .nav-tabs li { border: none; width: 25%; text-align: center; margin: 0px; } .tabs-style-cods .tab-content { padding: 20px; border: 1px solid #f5f5f5; } .tabs-style-cods .nav-tabs > li:hover > a { background: #1C2023; color: #fff; } .tabs-style-cods .nav-tabs > li.active > a { background: #1C2023; color: #fff; border: none; margin: 0px; } /*======================================================= COMMENTS ========================================================*/ .comments .post-navi { display: inline-block; width: 100%; border-bottom: 2px solid #222222; padding-bottom: 30px; } .comments .post-navi img { width: 100%; } .comments .post-navi span { font-size: 14px; color: #777777; margin-top: 15px; display: inline-block; width: 100%; line-height: 20px; } .comments .post-navi span.hiding { font-size: 13px; font-weight: bold; color: #222222; text-transform: uppercase; } .comments .post-navi span.hiding:hover { color: #002b5e; } .comments .media-left .media-object { border-radius: 50%; border: 4px solid #f3f1f1; margin-right: 20px; height: 75px; width: 75px; } .comments .media-body { } .comments .media-body h6 { margin: 0px; } .comments .media-body h4 span { font-size: 12px; color: #777777; margin-left: 20px; } .comments .media-body a { float: right; margin-top: -20px; } .comments .media-body img { height: 70px; width: 70px; } .comments { margin-top: 30px; } .comments .media-list { margin-bottom: 30px; padding-left: 0px; margin-top: 20px; } .comments .media-list li { padding: 20px 0; border-bottom: 1px solid #eeeeee; } .comments .media-left { margin-right: 20px; } .comments .media p { margin-top: 10px; font-size: 12px; } .comments .media h6 span { font-size: 12px; color: #777777; display: inline-block; font-weight: normal; font-size: 15px; margin-left: 5px; } .comments .media h6 { font-weight: 700; } .comments .media a { font-size: 11px; color: #d3d3d3; font-weight: bold; border: 1px solid #d3d3d3; display: inline-block; padding: 3px 5px; border-radius: 3px; } .comments form ul { margin-bottom: 0px !important; } .comments form label { text-transform: uppercase; font-weight: normal; margin-top: 10px; display: inline-block; width: 100%; font-size: 12px; } .comments form .form-control { display: inline-block; width: 100%; height: 40px; margin-top: 5px; border-radius: 0px; box-shadow: none; border: none; background: #f7f7f7 } .comments form textarea.form-control { display: inline-block; width: 100%; height: 150px; } .comments form .btn { text-transform: uppercase; } .comments { margin-bottom: 50px; text-align: left; } .comments li { text-align: left !important; } .pre-next-post { margin-bottom: 50px; background: #f7f7f7; padding: 20px 30px; } .pre-next-post span { display: inline-block; width: 100%; text-align: left; color: #cccccc; font-size: 11px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 10px; } .pre-next-post a { font-weight: bold; font-size: 14px; color: #222222; text-align: left; width: 100%; display: inline-block; } .pre-next-post i { font-size: 14px; height: 34px; width: 34px; border: 2px solid #bcbcbc; border-radius: 50%; text-align: center; line-height: 30px; font-size: 16px; float: left; margin-top: 20px; } /*======================================================= ADMIN INFO ========================================================*/ .admin-info { background: #fff; text-align: left; margin: 50px 0; } .admin-info .about-small { text-align: left; } .admin-info .media-body { text-align: left; } .admin-info .about-small .avatar:before { left: -25px; } .admin-info .avatar { height: 170px; width: 170px; position: relative; overflow: hidden; margin-right: 20px; display: inline-block; border-radius: 50%; } .admin-info .social_icons { float: left; margin-top: 10px; } .admin-info h5 { text-transform: none; margin-bottom: 20px; } /*======================================================= PAGINATION ========================================================*/ .pagination { display: inline-block; width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 0px; } .pagination li { display: inline-block; border-radius: 0 !important; margin-bottom: 0px; } .pagination li a { font-weight: bold; margin: 0 2px; float: none; height: 40px; width: 40px; line-height: 38px; padding: 0px; border: none; background: #f7f7f7; border-radius: 0px; display: inline-block; color: #222222; text-transform: uppercase; border-radius: 0px; } .pagination li.active a { background: #1C2023; border-color: #1C2023; color: #fff; } .pagination li.active a:hover { background: #1C2023; border-color: #1C2023; color: #fff; } .pagination li:hover a { background: #1C2023; border-color: #1C2023; color: #fff; } .progress-bars p { font-size: 18px; color: #fff; font-family: 'Raleway', sans-serif; } .progress-bar { border-radius: 50px; overflow: hidden; } .progress-bar span { display: inline-block; line-height: 34px; height: 42px; width: 50px; float: right; text-align: center; font-weight: 600; padding: 0px; border-radius: 50px; background: #fff; color: #8e0c34; } .progress-bar h6 { float: left; padding-left: 20px; margin: 0px; font-weight: bold; line-height: 42px; } .progress { border-radius: 50px; position: relative; background: rgba(255,255,255,0.3); float: left; margin-bottom: 20px; width: 100%; height: 40px; } .skills { margin-top: 60px; } .skills h2 { margin-top: 0px; color: #fff; font-weight: 600; margin-bottom: 20px; } .skills p { color: #fff; font-size: 18px; font-style: italic; line-height: 37px; font-weight: 600; } .skills p i { font-size: 24px; display: inline-block; margin-top: 5px; margin-right: 20px; margin-bottom: 0px; color: rgba(0,0,0,0.4); } .skills a.btn { font-weight: 900; } .progress-bars { display: inline-block; width: 100%; padding-right: 20px; } /*======================================================= Testimonials ========================================================*/ .testimonials { padding: 80px 0; } .testimonials:before { content: ''; background: #c4edf5; width: 100%; height: 80%; position: absolute; top: 0px; left: 0px; } .testimonials .texti-slide { } .testimonials .video iframe { width: 100%; border: none; display: inline-block; height: 500px; } .testimonials .avatar { height: 121px; width: 121px; float: left; border-radius: 100%; position: relative; overflow: hidden; margin-right: 20px; display: inline-block; } .testimonials .avatar img { border-radius: 50%; } .testimonials h6 { text-transform: uppercase; margin-top: 30px; } .testimonials .media-left img { height: 121px; width: 121px; float: left; border-radius: 100%; position: relative; overflow: hidden; margin-right: 20px; display: inline-block; } .testimonials .text { display: inline-block; width: 100%; margin-top: 50px; min-height: 120px; padding: 0 30px; position: relative; } .testimonials .text:before { content: '\f10d '; font-family: 'FontAwesome'; position: absolute; font-size: 20px; top: 0px; text-align: left; left: 0px; color: #fff; } /*.testimonials .text:after{ content:'\f10e'; font-family:'FontAwesome'; position:absolute; font-size:20px; width:100%; text-align:right; right:0px; bottom:0px; color:#fff; }*/ .testimonials .text p { font-size: 18px; line-height: 32px; } .testimonials .owl-dots .owl-dot span { border-color: #fff; } .testimonials .owl-dots .owl-dot.active span { border-color: #fff; background: #fff; } .testimonials .owl-dots { margin-top: 30px; } .testi-mian { background: url(../images/slider-images/testi-bg.jpg) center center no-repeat; } .testi-mian .overlay { padding: 120px 0; background: rgba(67,166,216,0.85); } .testi-mian { } .crosal-slide { position: relative; width: 70%; margin: 0 auto; } .images-slide { } .crosal-slide .carousel-inner { text-align: center; min-height: 120px; } .crosal-slide .carousel-inner p { font-size: 18px; color: #fff; line-height: 32px; } .crosal-slide .carousel-indicators { position: relative; left: auto; bottom: 0; margin: 0px; width: 100%; } .carousel-indicators li { text-indent: inherit; margin: 0px; padding: 20px 0; border: none; } .crosal-slide .carousel-control.right { background: none; } .crosal-slide .carousel-control { background: none; } .crosal-slide .carousel-control.right { height: 30px; border-radius: 50%; color: #222222; border: 2px solid #222222; height: 34px; width: 34px; top: 83%; z-index: 99; opacity: 0.5; } .carousel-indicators .active img { opacity: 0.5; } .carousel-indicators { min-height: 130px; } .crosal-slide .carousel-control.left { height: 30px; border-radius: 50%; color: #222222; border: 2px solid #222222; height: 34px; width: 34px; text-transform: none; top: 83%; z-index: 99; opacity: 0.5; } .crosal-slide .carousel-indicators img { width: 100%; margin: 0px; } .crosal-slide .carousel-indicators li { height: 80px; width: 80px; border-radius: 0%; overflow: hidden; padding: 0px; background: none; position: relative; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } .crosal-slide .carousel-indicators li img { width: 100%; border-radius: 50%; } .crosal-slide .carousel-indicators li.active { height: 120px; width: 120px; border: 2px solid #fff; } /*======================================================= INTRO ========================================================*/ .intro { padding: 80px 0; text-align: center; } .intro h3 { font-weight: bold; text-align: center; line-height: 48px; font-size: 34px; width: 77%; margin: 0 auto; } .intro .intro-in { width: 70%; margin: 0 auto; } .intro .intro-in li { text-align: left; } .intro .intro-in .btn { margin: 20px; margin-bottom: 0px; margin-top: 30px; } /*======================================================= prople say's ========================================================*/ #prople-says { background: url(../images/slider-images/testi-bg.jpg) center center no-repeat; background-size: cover; } #prople-says .overlay { padding: 80px 0; background: rgba(67,166,216,0.85); } #prople-says h3 { color: #fff; } #prople-says .owl-nav div { background: none; color: #fff; } #prople-says .testi { margin-top: 0px; text-align: center; padding: 0px; width: 70%; margin: 0 auto; } #prople-says .testi h5 { padding-bottom: 5px; display: inline-block; font-weight: 800; font-size: 16px; color: #fff; margin-top: 20px; letter-spacing: 0px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 0px; } #prople-says .testi .item span { color: #fff; display: inline-block; width: 100%; font-size: 12px; text-transform: uppercase; } #prople-says .qou { margin-bottom: 50px; } #prople-says .testi p { color: rgba(255,255,255,0.9); font-size: 18px; text-align: center; line-height: 30px; font-weight: 500; } #prople-says .avatr { display: inline-block; height: 60px; width: 60px; float: left; overflow: hidden; } #prople-says .testi-slide .avatar { width: 100%; display: inline-block; position: relative; overflow: hidden; border-radius: 50%; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; } #prople-says .testi-slide .avatar img { width: 91px; height: 91px; border: 2px solid rgba(255,255,255,0.6); padding: 4px; border-radius: 50%; display: inline-block; } #prople-says .testi-slide .owl-dots { display: none !important; } #prople-says .testi-slide .owl-nav { display: inline-block; width: 100%; margin-top: 40px; } #prople-says .testi-slide .owl-nav div { display: inline-block; margin: 0 5px; } #prople-says .testi-slide .owl-nav i { border: 1px solid #dedede; height: 40px; width: 40px; font-size: 20px; text-align: center; line-height: 38px; } #prople-says .tittle-2 { margin-bottom: 30px; } /*======================================================= Contact Info ========================================================*/ .contact-info { padding: 70px 0; background: #f7f7f7; text-align: center; } .contact-info ul { margin-bottom: 0px; } .contact-info i { font-size: 32px; color: #333333; } .contact-info p { margin-bottom: 0px; } .contact-info h5 { font-weight: bold; } /*======================================================= SHOP PAGES ========================================================*/ .shop-page { } .shop-page .items .img { position: relative; overflow: hidden; text-align: center; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } .shop-page .items .img a { display: inline-block; font-size: 14px; color: #999999; background: #f7f7f7; height: 40px; width: 40px; z-index: 66; text-align: center; line-height: 40px; border-radius: 50%; margin: 0 5px; margin-top: 20px; } .shop-page .items select { height: 30px; border: 1px solid #cccccc; display: inline-block; padding-left: 5px; padding-right: 10px; margin-right: 10px; } .shop-page .items .top-pro-info span { text-transform: uppercase; color: #cccccc; font-weight: 500; } .shop-page .items .img a:hover { background: #1C2023; color: #fff; } .shop-page .items .img .on-sale { height: 57px; width: 57px; border-radius: 50%; text-align: center; line-height: 57px; font-size: 11px; color: #fff; background: #222222; display: inline-block; position: absolute; top: 10px; text-transform: uppercase; font-weight: bold; right: 10px; z-index: 999; } .over-info { position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; padding: 0 30px; padding-top: 35%; background: rgba(255,255,255,1); height: 100%; opacity: 0; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } .over-info h6 { margin-bottom: 10px; } .over-info span { font-weight: bold; color: #1C2023; font-size: 18px; margin-bottom: 20px; display: inline-block; width: 100%; } .shop-page .items li:hover .over-info { opacity: 1; } .shop-page .items li:hover .img { box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.1); } .shop-page .items li { margin-bottom: 30px; } .shop-page .items-details { background: #fff; padding: 10px 20px; text-align: center; } .shop-page ul { margin-bottom: 0px; } .shop-page .items-details h6 { margin: 0px; text-transform: uppercase; margin-top: 10px; } .shop-page .items-details a { text-transform: uppercase; font-weight: bold; color: #222222; } .shop-page .items-details span { color: #f4d03f; display: inline-block; width: 100%; font-size: 13px; font-weight: bold; margin-top: 10px; font-weight: bold; color: #1C2023; font-size: 18px; } .shop-page .items-details strike { color: #cccccc; font-weight: normal; margin-right: 10px; } .shop-page .items-details a.btn { color: #cccccc; border: 1px solid #cccccc; background: none; padding: 8px 40px; } .shop-page .items-details a.btn i { margin-right: 10px; } .shop-page .items-details a.btn:hover { border-color: #f4d03f; background: #f4d03f; color: #fff; } .tab-info { text-align: center; width: 100%; display: inline-block; border-bottom: 1px solid #eeeeee; margin-bottom: 30px; } .tab-info li { display: inline-block; padding: 0 20px; } .tab-info li a { font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: #cccccc; } .tab-info li.active a { color: #f4d03f; border-bottom: 1px solid #f4d03f; padding-bottom: 22px; } .tab-info li:hover a { color: #f4d03f; border-bottom: 1px solid #f4d03f; padding-bottom: 22px; } .line-through { text-decoration: line-through; } .shop-page .side-bar .media-object { width: 70px; } .shop-page .side-bar .media-heading { font-weight: bold; color: #333333; display: inline-block; width: 100%; margin-top: 10px; } .shop-side-bar .cate li { width: 100%; } .shop-side-bar .cate li span { font-weight: bold; float: right; } .shop-page .side-bar .media-body span { display: inline-block; width: 100%; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #1C2023; } .single-item { margin-bottom: 50px; } .single-item h1 { text-transform: uppercase; font-weight: bold; letter-spacing: 3px; } .images-slide { position: relative; } .images-slide .carousel-inner { text-align: center; } .images-slide .carousel-indicators { position: relative; left: auto; bottom: 0; margin: 0px; width: 100%; } .images-slide .carousel-indicators li { text-indent: inherit; margin: 0px; padding: 20px 0; border: none; padding-bottom: 0px; } .images-slide .carousel-control.right { background: none; } .images-slide .carousel-control { background: none; } .images-slide .carousel-control.right { height: 30px; border-radius: 50%; color: #222222; border: 2px solid #222222; height: 34px; width: 34px; top: 83%; z-index: 99; opacity: 0.5; } .images-slide .carousel-indicators .active img { opacity: 0.5; } .images-slide .carousel-control.left { height: 30px; border-radius: 50%; color: #222222; border: 2px solid #222222; height: 34px; width: 34px; text-transform: none; top: 83%; z-index: 99; opacity: 0.5; } .images-slide img { width: 100%; } .carousel-inner>.item { } .images-slide .carousel-indicators img { width: 100%; margin: 0px; } .images-slide .carousel-indicators li { height: auto; width: 25%; float: left; background: none; position: relative; } .images-slide .carousel-indicators li img { border: 2px solid rgba(61,197,223,0); } .images-slide .carousel-indicators .active img { border: 2px solid #1C2023; } .images-slide .carousel-indicators li:nth-last-child(1) { } .single-item h4 { font-weight: bold; margin-top: 20px; } .single-item .price { margin-top: 20px; display: inline-block; width: 100%; margin-bottom: 20px; font-size: 24px; font-weight: bold; color: #1C2023; } .single-item .item-qui { display: inline-block; width: 100%; margin-top: 30px; } .single-item .item-qui li { line-height: 50px; } .single-item .color a { height: 20px; width: 20px; display: inline-block; background: #232b50; margin-right: 10px; } .single-item .color a:nth-child(1) { background: #232b50; } .single-item .color a:nth-child(2) { background: #232b50; } .single-item .color a:nth-child(3) { background: #232b50; } .single-item .item-qui li p { margin-bottom: 0px; line-height: 50px; } .single-item .que a { background: #b1b1b1; border: 1px solid #e8e8e8; height: 40px; width: 40px; background: #fff; text-align: center; line-height: 38px; display: inline-block; color: #232323; font-size: 12px; } .single-item .que a i { color: #cccccc; } .single-item .item-qui span { font-weight: bold; } .single-item .price small { font-weight: normal; color: #696969; font-size: 14px; margin-right: 30px; } .single-item .btn { min-width: inherit; } .single-item select { height: 30px; border: 1px solid #cccccc; display: inline-block; padding-left: 5px; padding-right: 10px; margin-right: 10px; } .single-item .size label { font-weight: normal; color: #cccccc; text-transform: uppercase; margin-right: 10px; font-weight: bold; } .single-item .color label { float: left; line-height: 30px; } .single-item .color span { height: 28px; width: 28px; background: #edecea; display: inline-block; border-radius: 50%; float: left; margin: 0 5px; } .single-item .color span:nth-child(1) { background: #edecea; } .single-item .color span:nth-child(2) { background: #222222; } .single-item .color span:nth-child(3) { background: #e28faa; } .single-item .review-clients { margin-top: 50px; display: inline-block; width: 100%; padding-top: 50px; border-top: 1px solid #f3f3f3; } .single-item .review-clients { } .single-item .tab-pane h6 { margin-bottom: 30px; } .single-item .tab-content { padding-bottom: 50px; border-bottom: 1px solid #f3f3f3; } .single-item form i { color: #cccccc; } .single-item .nav-tabs { text-align: center; width: 100%; display: inline-block; border-bottom: none; margin-bottom: 30px; } .single-item .nav-tabs li { display: inline-block; padding: 0 0px; float: none; margin: 0 10px; margin-bottom: 0px; border-radius: 0px; border: 2px solid #b4b4b4; } .single-item .nav-tabs li a { font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; color: #696969; border: none; padding: 10px 40px; border-radius: 0px; border: none; margin: 0px; } .single-item .nav-tabs li.active { border-color: #1C2023; } .single-item .nav-tabs li:hover { border-color: #1C2023; } .single-item .nav-tabs li.active a { background: #1C2023; color: #fff; } .single-item .nav-tabs li:hover a { background: #1C2023; color: #fff; } .single-item .comments .media-list { padding-left: 0px; margin-top: 0px; } .single-item .comments { margin-top: 0px; } .single-item .comments .stars { float: right; margin-top: -20px; color: #f4d03f; } /*======================================================= TEAM ========================================================*/ #team { padding: 80px 0; background: #f5f5f5; } #team.gray-bg { background: #f8f8f8; } #team .team { text-align: center; margin-top: 0px; display: inline-block; width: 100%; overflow: hidden; position: relative; } #team li { overflow: hidden; position: relative; margin-bottom: 30px; } #team li .team-detail { background: #fff; border: 1px solid #ececec; display: inline-block; width: 100%; padding-top: 20px; position: relative; bottom: 0px; left: 0px; } #team li .team-detail p { text-transform: uppercase; font-size: 12px; color: #666666; font-weight: 600; } #team li .team-detail h6 { color: #222222; font-size: 14px; font-weight: 600; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; text-transform: uppercase; } #team .social_icons { display: inline-block; width: 100%; padding-bottom: 10px; top: 40%; opacity: 0; } #team .social_icons li { display: inline-block; float: none; border: none; background: #f0f0f0; border-radius: 50%; margin: 0 5px; } #team .social_icons a { font-size: 13px; margin: 0px; color: #232323; border-radius: 50%; height: 35px; width: 35px; border: none; line-height: 35px; } #team li:hover .social_icons { opacity: 1; } #team .team-over { background: rgba(0,0,0,0.5); position: absolute; top: 0; opacity: 0; width: 100%; left: 0px; height: 90%; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } #team li:hover .team-over { opacity: 1; } #team .tittle h2 { width: 100%; text-align: center; } #team .doctor-list { background: none; } #team .doctor-list .owl-dots { display: none !important; } .tittle-2 hr { background: #fff; } .tittle-2 hr:before { background: none; } /*======================================================= COUNTER ========================================================*/ #counters { background: url(../images/slider-images/bg-3.jpg) center center no-repeat; } #counters .overlay { padding: 80px 0; } #counters ul { text-align: center; } #counters ul li { } #counters ul li i { color: #fff; font-size: 39px; margin-bottom: 10px; border: 2px solid rgba(255,255,255,0.4); width: 100px; height: 100px; border-radius: 50%; line-height: 100px; } #counters ul li span { font-size: 36px; color: #fff; width: 100%; display: inline-block; font-weight: bold; } #counters ul li p { color: #fff; font-weight: bold; margin-bottom: 0px; display: inline-block; } /*======================================================= TESTIMONIALS ========================================================*/ #testi-style-2 { background: url(../images/slider-images/testi-bg.jpg) center center no-repeat; background-size: cover; } #testi-style-2 .overlay { padding: 120px 0; background: rgba(67,166,216,0.7); } #testi-style-2 .testi { margin-top: 0px; text-align: center; padding: 0px; width: 75%; margin: 0 auto; } #testi-style-2 .testi h5 { padding-bottom: 5px; display: inline-block; font-weight: 600; font-size: 15px; color: #ff5722; margin-top: 20px; letter-spacing: 3px; margin-bottom: 0px; } #testi-style-2 .star li { display: inline-block; color: #8e0c34; margin-top: 10px; } #testi-style-2 .testi .item span { color: #666666; display: inline-block; width: 100%; } #testi-style-2 .testi p { color: #777777; font-size: 17px; text-align: center; line-height: 30px; font-weight: 500; font-style: italic; } #testi-style-2 .avatr { display: inline-block; height: 60px; width: 60px; float: left; overflow: hidden; } #testi-style-2 .carousel-indicators li { height: auto; width: 140px; display: inline-block; text-indent: inherit; position: relative; text-align: center; border: none; margin: 0 3px; font-size: 12px; opacity: 0.5; margin-bottom: 7px; } #testi-style-2 .carousel-indicators li img { border: 2px solid; border-color: transparent; height: 83px; width: 83px; padding: 3px; border-radius: 50%; opacity: 1; -webkit-transition: all 0.5s ease-in-out; -moz-transition: all 0.5s ease-in-out; -o-transition: all 0.5s ease-in-out; -ms-transition: all 0.5s ease-in-out; transition: all 0.5s ease-in-out; } #testi-style-2 .carousel-indicators .active { background: none !important; opacity: 1; } .qou { text-align: center; color: #fff; margin-bottom: 50px; } .qou i { font-size: 26px; margin: 0 5px; } #testi-style-2 .carousel-indicators .active img { opacity: 1; border-color: #fff; } #testi-style-2 .carousel-indicators li:hover img { opacity: 1; } #testi-style-2 .carousel-indicators li .feeder-name { background: #fff; position: absolute; padding: 5px 10px; border-radius: 0px; margin-top: -30px; z-index: 3; border-radius: 4px; width: 100%; opacity: 0; display: none; -webkit-transition: all 0.5s ease-in-out; -moz-transition: all 0.5s ease-in-out; -o-transition: all 0.5s ease-in-out; -ms-transition: all 0.5s ease-in-out; transition: all 0.5s ease-in-out; } #testi-style-2 .carousel-indicators .active .feeder-name { opacity: 1; display: block; } #testi-style-2 .carousel-indicators li:hover .feeder-name { opacity: 1; display: block; } #testi-style-2 .carousel-indicators li .feeder-name:before { display: inline-block; content: "\f0d7"; font-family: 'FontAwesome'; left: 0px; top: 0px; right: 0px; font-size: 40px; color: #fff; position: absolute; } #testi-style-2 .carousel-indicators { position: relative; margin: 0px; bottom: 0px; left: 0px; width: 100%; } #testi-style-2 .carousel-inner { min-height: 140px; margin-top: 10px; } #testi-style-2 .carousel-fade .carousel-inner .item { opacity: 0; -webkit-transition-property: opacity; -moz-transition-property: opacity; -o-transition-property: opacity; transition-property: opacity; } #testi-style-2 .carousel-fade .carousel-inner .active { opacity: 1; } #testi-style-2 .carousel-fade .carousel-inner .active.left, .carousel-fade .carousel-inner .active.right { left: 0; opacity: 0; z-index: 1; } #testi-style-2 .carousel-fade .carousel-inner .next.left, .carousel-fade .carousel-inner .prev.right { opacity: 1; } #testi-style-2 .carousel-fade .carousel-control { z-index: 2; } #testi-style-2 .testi-slide .avatar { height: 91px; width: 91px; display: inline-block; position: relative; overflow: hidden; border-radius: 50%; margin-bottom: 20px; } #testi-style-2 .testi-slide .avatar img { width: 100%; display: inline-block; } #testi-style-2 .testi-slide .owl-dots { display: none !important; } #testi-style-2 .testi-slide .owl-nav { display: inline-block; width: 100%; margin-top: 40px; } #testi-style-2 .testi-slide .owl-nav div { display: inline-block; margin: 0 5px; } #testi-style-2 h6 { color: #fff; margin: 0px; margin-top: 10px; } #testi-style-2 p { color: #fff; font-style: italic; font-size: 20px; } #testi-style-2 .testi-slide .owl-nav i { border: 1px solid #dedede; height: 40px; width: 40px; font-size: 20px; text-align: center; line-height: 38px; } /*======================================================= COMING SOON ========================================================*/ .soon { width: 100%; text-align: center; background:url(../images/slider-images/bg-3.jpg) center center no-repeat; background-size:cover; } .soon h3{ color:#fff; } .soon .tittle hr:before{ color: #fff; } .soon p{ color:#fff; } .soon .overlay{ padding-top: 80px; } .soon .social_icons { margin-top: 50px; margin-bottom: 100px; } .soon .social_icons li { margin: 0 30px; } .soon .social_icons a { color: #333 !important; font-size: 26px; } .subcribe { width: 70%; margin: 0 auto; margin-bottom: 100px; } .subcribe input { display: inline-block; width: 550px; height: 55px; padding: 0 20px; } .subcribe button { width: 190px; height: 55px; margin: 0px; font-weight: 500; } /*========================================================================== Countdown styles ========================================================================== */ ul.countdown { min-height: 180px; margin-top: 50px; margin-bottom: 100px; } ul.countdown li { text-align: center; border: 1px solid #fff; display: inline-block; min-width: 160px; min-height: 160px; border-radius: 50%; padding-top: 20px; margin: 0 20px } ul.countdown li span { font-size: 56px; padding-top: 150px; font-weight: bolder; color: #fff; } ul.countdown li p { font-size: 14px; color: #fff; font-weight: bold; text-transform: uppercase; } /*======================================================= 404 PAGES ========================================================*/ .error-page { padding: 80px 0; } .error-page .not-found { font-size: 54px; color: #1C2023; display: inline-block; width: 100%; font-weight: bolder; text-transform: uppercase; } .error-page .head-404 { font-size: 208px; color: #1C2023; display: inline-block; width: 100%; font-weight: bolder; text-transform: uppercase; margin-top: 0%; } .error-page h4 { text-transform: none; font-size: 20px; font-weight: normal; line-height: 30px; width: 80%; margin: 0 auto; } .error-page h4 a { font-size: 18px; color: #1C2023; font-weight: bold; } /*======================================================= Footer ========================================================*/ footer { background: #212121; position: relative; z-index: 99; } footer h5 { font-weight: bold; text-transform: uppercase; color: #fff; margin: 0px; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 20px; } footer .latest-tweet { margin-top: 80px; } footer .latest-tweet span { font-size: 12px; } footer p { color: #757575; } footer p a { color: #f7f7f7; } footer ul li { margin-bottom: 20px; } footer span { color: #1C2023; } footer .date { display: inline-block; width: 100%; text-align: right; color: #757575; } footer h5 { } footer .small-info { text-align: center; border: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); padding: 50px 55px; border-bottom: none; border-top: none; } footer .small-info img { margin-bottom: 30px; } footer .small-info .social_icons { text-align: center; display: inline-block; width: 100%; margin-top: 20px; padding-bottom: 20px; margin-bottom: 40px; border-bottom: 1px dashed rgba(255,255,255,0.4); } footer .small-info .social_icons li { float: none; margin: 0 5px; } footer .small-info .social_icons li a { font-size: 12px; background: #151515; height: 32px; width: 32px; line-height: 32px; border-radius: 50%; color: #757575; border: none; } footer form { display: inline-block; width: 100%; margin-top: 20px; } footer form input { border-radius: 0px; display: inline-block; width: 100%; height: 40px; padding: 0 10px; border: none; float: left; width: 70%; font-size: 12px; background: rgba(255,255,255,0.05); border: 2px solid rgba(255,255,255,0.1); border-right: none; } footer form button { border: 2px solid rgba(255,255,255,0.18); background: none; font-size: 14px; color: #696969; float: right; width: 30%; height: 40px; display: inline-block; padding: 8px 20px; font-weight: bold; } footer .links { margin-top: 80px; } footer .links li { margin-bottom: 0px; } footer .links a { color: #757575; line-height: 30px; display: inline-block; width: 100%; } footer .links a:hover { color: #fff; } footer .timing { margin-top: 40px; } footer .timing p span { margin-left: 10px; color: #757575; } .rights { background: #1b1b1b; text-align: center; padding: 20px 0; } .rights p { margin: 0px; } /*======================================================= Slider nav style ========================================================*/ .owl-dots { } .owl-dots .owl-dot { display: inline-block; } .owl-dots .owl-dot span { border: 3px solid #e1e1e1; display: inline-block; height: 22px; width: 22px; margin: 0 5px; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out; -moz-transition: all 0.4s ease-in-out; -o-transition: all 0.4s ease-in-out; -ms-transition: all 0.4s ease-in-out; transition: all 0.4s ease-in-out; } .owl-dots .owl-dot.active span { background: #1C2023; width: 60px; border-color: #1C2023; } .owl-nav div { height: 60px; width: 60px; display: inline-block; position: absolute; background: #fff; color: #696969; top: 40%; text-align: center; line-height: 60px; font-size: 32px; } .owl-nav div:hover { color: #1C2023; } .owl-prev { left: -30px; } .owl-next { right: -30px; } /*======================================================= SOCIAL ICONS ========================================================*/ .social_icons { position: relative; z-index: 1; } .social_icons ul { margin: 0; padding: 0; text-align: center; } .social_icons li { display: inline-block; list-style: none; float: left; } .social_icons a { display: block; width: 40px; height: 40px; margin: 0px; font-size: 14px; line-height: 40px; text-decoration: none; border-radius: 50%; text-align: center; color: #696969; border: 1px solid #f5f5f5; margin-right: 5px; } .social_icons a:hover i { -webkit-border-radius: 100%; -moz-border-radius: 100%; -webkit-transition: 0.4s ease-in-out; color: #fff; } .social_icons .behance a:hover { color: #fff; background-color: #2b9ad2; border-color: #2b9ad2; } .social_icons .blogger a:hover { color: #fff; background-color: #ff6500; border-color: #ff6500; } .social_icons .deviantart a:hover { color: #fff; background-color: #536659; border-color: #536659; } .social_icons .dribbble a:hover { color: #fff; background-color: #f973a4; border-color: #f973a4; } .social_icons .facebook a:hover { color: #fff; background-color: #3b5a9b; border-color: #3b5a9b; } .social_icons .flickr a:hover { color: #fff; background-color: #ff0084; border-color: #ff0084; } .social_icons .forrst a:hover { color: #fff; background-color: #2f713d; border-color: #2f713d; } .social_icons .googleplus a:hover { color: #fff; background-color: #f63d26; border-color: #f63d26; } .social_icons .instagram a:hover { color: #fff; background-color: #507ea4; border-color: #507ea4; } .social_icons .lastfm a:hover { color: #fff; background-color: #da0019; border-color: #da0019; } .social_icons .linkedin a:hover { color: #fff; background-color: #0072b2; border-color: #0072b2; } .social_icons .paypal a:hover { color: #fff; background-color: #165c82; border-color: #165c82; } .social_icons .picasa a:hover { color: #fff; background-color: #cb2027; border-color: #cb2027; } .social_icons .pinterest a:hover { color: #fff; background-color: #cb2027; border-color: #cb2027; } .social_icons .skype a:hover { color: #fff; background-color: #00aaf1; border-color: #00aaf1; } .social_icons .soundcloud a:hover { color: #fff; background-color: #ff6900; border-color: #ff6900; } .social_icons .stumbleupon a:hover { color: #fff; background-color: #eb4823; border-color: #eb4823; } .social_icons .twitter a:hover { color: #fff; background-color: #2baae1; border-color: #2baae1; } .social_icons .vimeo a:hover { color: #fff; background-color: #40b2dc; border-color: #40b2dc; } .social_icons .youtube a:hover { color: #fff; background-color: #ff3330; border-color: #ff3330; } .social_icons .tumblr a:hover { color: #fff; background-color: #35506b; border-color: #35506b; }

Related: See More


Questions / Comments: